Gå til sidens hovedinnhold

Kommentar: - Bind studielånet!

iMarkedet anbefaler at kunder i Statens Lånekasse slår til på det nåværende tilbudet om fast rente. Det skal mye til at du taper på det. Du må bestemme deg innen 10. april

iMarkedet har nå lenge anbefalt at man holder seg til flytende rente hos Statens Lånekasse for Utdanning, fordi vi har sett en stadig fallende trend i rentene, både flytende og faste.Nå snur vi, og anbefaler å binde studielånsrenten.Dersom du har flytende renten i Statens Lånekasse, slik de fleste for tiden har, må du velge hva du vil gjøre innen 10. april, eller vente i tre nye måneder.Fastrentetilbudet for andre kvartal i år er 5,9 prosent med tre års rentebinding og 6,0 prosent med fem års rentebinding. Dette er det laveste fastrentetilbudet på tre og et halvt år.Samtidig er det klart at den flytende renten i andre kvartal blir 8,0 prosent. Over helgen vil Lånekassen offentliggjøre hva den flytende renten blir i tredje kvartal. Dette baserer seg på renten i det profesjonelle markedet nå i første kvartal, og fasiten vil vise i underkant av 7 prosent, ut fra iMarkedets beregninger.Den flytende renten er på vei nedover.Når vi til nå har anbefalt flytende, er det fordi vi har sett at også nivået på de faste rentene har vært på vei nedover. Det stemmer ikke lenger.Dagens fastrentetilbud er basert på nivået på lange renter i det profesjonelle markedet i februar. I løpet av mars har dette nivået steget marginalt.Det er altså slett ikke sikkert at du får et bedre fastrentetilbud til sommeren.Normalt vil det være slik at fastrente er marginalt dyrere enn flytende. Men i dagens tilfelle kan du altså vite med sikkerhet at du får rundt 2 prosentpoeng lavere rente i andre kvartal og rundt 1 prosentpoeng lavere i tredje kvartal hvis du binder renten.Den umiddelbare forskjellen er større hos Lånekassen enn for boliglån i bankene. Forskjellen er også mye større enn avviket mellom flytende og fast rente i det profesjonelle rentemarkedet akkurat nå.Binder du renten, har du et stort forsprang i forhold til flytende rente, som da må være 0,2 til 0,3 prosentpoeng lavere enn fastrenten i snitt over resten av bindingsperioden for at du skal tjene på flytende rente.Siden Lånekassen beregner seg et påslag på 1 prosentpoeng i forhold til renten på statspapirer i det profesjonelle markedet, betyr det, litt forenklet, at Norges Bank må sette ned dagens styringsrente fra 5,50 prosent og holde den ned mot 4,50 prosent i snitt over resten av bindingsperioden.Det er slett ikke utenkelig, men vi tror sjansen for at rentenivået blir liggende høyere enn dette er større enn at det blir liggende lavere.Det er - etter vår mening - lite trolig at du vil tape særlig mye på dagens fastrentetilbud fra lånekassen, og sjansen for at du kan tjene på det bør være god. Dessuten får du forutsigbarheten.Siden forskjellen på tre og fem år - 5,9 mot 6,0 prosent - er så liten, og siden lengre bindingstider normalt vil være litt dyrere enn korte, ville vi valgt fem år, men i valget mellom tre og fem år er det vanskelig å gi en begrunnet oppfatning av nivåene.Slå til!

Reklame

Supertilbud: Nå kan du få gratis strøm til februar