Gå til sidens hovedinnhold

Kommentar: Fare for høyere fastrente

Fastrente på boliglån har de siste ukene såvidt vært under 6-tallet. Men gleden for gjeldsslaver kan være kortvarig. Nå peker pilen opp igjen. Det kan lønne seg å binde renten - fort

Som iMarkedet skrev for en uke siden, senket Norges største bank, DnB, renten på visse bindingstider for boliglån under 6 prosent

DnB senker fastrente under 6 prosent

. Andre banker har også brutt denne magiske grensen den siste tiden, i alle fall for lånene med best betingelser (innenfor 60 prosent av takst, over en million kroner)Dette har stort sett vært for lån med binding på ett eller tre år, mens fem og ti år har vært noe høyere.Men gleden kan bli kortvarig for gjeldsslavene blant oss, i alle fall for de gjeldsslavene som ikke har vært raske på labben med å binde renten.Nå setter bankene fastrentesatsene opp. Laveste rente fra Fokus Bank er nå for eksempel 6,15 prosent, etter å ha vært nede i 5,95 prosent. Men DnB har for eksempel ikke hevet sine satser igjen.Mye tyder på at den som har klart, eller fortsatt klarer, å få bundet renten på de laveste nivåene vi har sett nå, kan si seg fornøyd.Det finnes ingen fasit her, men det er rundt fire år siden de lange rentene har vært nede på dagens nivå i Norge. Sett over lengre tid er dagens nivå på lange renter i Norge klart under snittet.Her er det veldig viktig å skille mellom fast og flytende rente.Flytende rente styres i stor grad av Norges Bank, som fra desember har kuttet sin styringsrente fra 7,00 til 5,50 prosent. Dagens flytende rentenivå er ikke spesielt lavt, og de fleste makroøkonomer tror på videre kutt, for å stimulere økonomien.Da vil flytedne boliglånsrente følge på nedover, men selvsagt med et påslag på i størrelsesorden ett prosentpoeng til banken.Men det betyr ikke nødvendigvis at også bankenes fastrentetilbud vil fortsette nedover.Normalt vil fast rente være noe høyere enn flytende, så selv om du om et halvt år kan få flytende boliglån til for eksempel 6,00 prosent, kan godt fastrenten ha steget til 6,50 prosent.Fast boliglånsrente baseres på prisingen av lån med fast rente i det profesjonelle markedet, igjen med et påslag til banken.Til grunn for disse lange rentene ligger markedets samlede gjetning på rentenivået over den perioden rentebindingen løper. Og det igjen innebærer analyser av faktorer som inflasjon, utvikling i verdensøkonomien, etterspørsel etter lån og så videre.Enkelt sagt kan man si at en dårlig økonomisk utvikling vil medføre lavere rente, mens en god utvikling vil medføre høyere rente. Dette betyr at fastrentenivået ofte beveger seg i takt med børsene. Når børsene stiger på gode utsikter, stiger også fastrenten.I det profesjonelle rentemarkedet har fastrenten steget de siste dagene, med 0,2-0,3 prosentpoeng, avhengig av binding. Samtidig har børsene også steget markant, etter lang tids nedtur.I dagens faste boliglånsrenter på rundt 6 prosent er det priset inn en god dose pessimisme om den videre utviklingen. Blir det en rask avslutning på Irak-krigen, en brukbar vekst i verdensøkonomien og en stabilisering av verdens børser, er fastrentebunnen trolig nådd.Uansett taper man trolig lite på å binde rundt 6 prosent, med mindre det blir fullstendig krise i verdensøkonomien.

Reklame

Slik forvandler du mobilen til et kraftig varmekamera