Gå til sidens hovedinnhold

Kommentar: Fortsatt knivsegg for Hands

Til tross for emisjonene til Riulf Rustad og Hands, viser beregninger at balansen til selskapet fortsatt er svak. Se på iMarkedet gjennomgang av tallene

iMarkedet har i dag rapportert om tall fra Hands for fjerde kvartal. Les om Hands-tallene her:

Svakt som ventet av Hands

I dagens morgenrapport har meglerhuset Norse gjort en gjennomgang av balansen til Hands. Beregningen er gjort etter salget av Columbus IT. Den viser etter alle de siste transaksjonene til selskapet en netto rentebærende gjeld 18 millioner kroner, hvis man inkluderer 15 millioner kroner i utsatt betaling til enkelte leverandører. Hands selv opererer med en netto rentebærende gjeld på mellom 0 og 5 millioner kroner, etter de siste transaksjonene. Netto rentebærende gjeld er en funksjon av rentebærende gjeld og kontanter i selskapet.Egenkapitalen til selskapet er på 25 millioner kroner. Balansen inneholder goodwill på 15 millioner kroner og 20 millioner kroner i skattefordel, noe som til sammen er 35 millioner kroner. Totalbalansen er på 95 millioner kroner etter de siste transaksjonene, skriver Norse.Hvis man bruker Norse-tallene som utgangspunkt, betyr dette at goodwillen og den utsatte skattefordelen er 10 millioner kroner høyere enn egenkapitalen. Dermed er balansen til IT-konsulentselskapet svak, til tross for de siste emisjonene til selskapet.Så hva drar Hands i land for Riulf Rustad & Co? Ved starten av første kvartal vil Hands ha en positiv kontantstrøm fra vedlikehold og lisensinntekter. Kontantstrømmen fra arbeidskapitalen er positiv i første kvartal, bekrefter finansdirektør Øyvind Mølmann i Hands overfor iMarkedet.Det er i tredje kvartal det negative utslaget tradisjonelt er sterkest for Hands.Uansett viser de siste balanseberegningene at Rustad & Co. fortsatt balanserer på en knivsegg.

Reklame

Supertilbud: Nå kan du få gratis strøm til februar