Gå til sidens hovedinnhold

Kommentar: Hva nå, Rune Gerhardsen?

Rune Gerhardsen og andre motstandere av Oslos Hafslund-salg har så langt påført oslofolk et tap på en milliard kroner. Hva har de tenkt å gjøre med selskapet for å kompensere for det

Byrådet i Oslo får nå forventet buksevann i lederartikler i avisene, etter sitt forsøk på å selge Hafslund.Dette var da også ikke særlig vellykket, taktisk sett. Det er ganske åpenbart at salget ble stanset fordi den politiske støtten raknet, ikke fordi man ikke kunne få god nok pris - slik den offisielle forklaringen lyder.Men det er påfallende at ingen av avisenes kommentatorer stiller noen spørsmål til dem som reelt sett sørget for at salget ble stanset, nemlig venstresiden, med Rune Gerhardsen i spissen.Det er åpenbart at Gerhardsen & Co. vant PR-krigen. De klarte å knytte Hafslund-salget sammen med misnøyen over vinterens høye strømpriser, og fikk et klart flertall blant oslofolk med seg på det, selv om Hafslund reelt sett ikke kunne gjort noe med vinterens strømkrise.Men hva har salgsmotstanderne nå tenkt å foreta seg med selskapet?Det som i alle fall er klart er at verdien av Hafslund på børsen har falt kraftig.Basert på hva finske Fortum i vår kjøpte aksjer for fra andre Hafslund-aksjonærer, kan man ganske glatt fastslå at Oslo kommune ville fått over 4 milliarder kroner for sin halvdel av Hafslund.I dag er verdien av denne posten på børsen drøyt 3 milliarder.Salgsmotstanderne har altså påført Oslo innbyggere et papirtap på 1 milliard kroner så langt. Dette er selvsagt ikke realisert, og man kan trolig hente det inn igjen ved likevel å selge til for eksempel Fortum.Men skal man ventet på at kursen tar seg opp igjen på børsen, kan man måtte vente lenge. Og alle som har ventet på kursoppgang, vet at resultatet av og til også blir det motsatte.Risikoen for Oslo kommune er jo også meget stor, siden man sitter med en kjempepost i ett selskap, i stedet for å spre investeringene - hvis nå utbytte på investeringen er målet.En vanlig Oslo-familie med fire medlemmer har så langt et papirtap på 5000 kroner på salgs-stansen.Derfor bør Oslo kommunes innbyggere nå forvente at Rune Gerhardsen & Co. forklarer hva de har tenkt å bruke posten i Hafslund til.Gerhardsen indikerte under debatten om salget av at fortsatt kommunal kontroll med Hafslund kan forhindre et nytt strømsjokk for Oslos innbyggere.Her er det verdt å merke seg at Hafslunds kraftproduksjon er liten, og består av elvekraftverk, hvor vannet ikke kan lagres i magasiner.Hafslund kunne altså ingenting gjøre med den prisen man i vinter så fra produsentene. Den eneste aktøren som virkelig kunne det har politikerne allerede full kontroll over - det er Statkraft. Uten at det så ut til å hjelpe særlig.Det Hafslund eventuelt kan gjøre for Oslos innbyggere, er å si fra seg sin allerede beskjedne margin på distribusjon av kraft - en virksomhet som har lovregulerte øvre grenser på marginer.Hafslund, som ikke har vært noen gullgruve de siste årene, kan altså velge å tjene enda mindre penger. Men skal det virkelig under en eventuell ny kraftkrise, må Gerhardsen og de andre salgsmotstanderne faktisk pålegge Hafslund å distribuere strøm med tap.Hvis Gerharden da mener alvor med sine utspill om å forhindre strømsjokk.Men vi kan nok berolige Hafslunds private aksjonærer, som i så fall ville sett sine verdier forsvinne fullstendig, med at det neppe kommer til å skje.Faktum er at ingenting kommer til å skje.Hafslund kommer til å fortsette som en kommersiell aktør, og Oslo kommune kommer til å bli sittende med en unaturlig stor post i et børsnotert selskap, uten å bruke denne til noe som helst.Det er det som i Norge kalles folkelig kontroll.

Reklame

Er dette årets beste påskeegg?