Gå til sidens hovedinnhold

Kommentar: Hvilket år!

I dag gikk det franske nettselskapet Iliad på børs i ren jubelstemning. Det viser hvilken utrolig endring det siste - og utrolige - året har betydd for finansmarkedene

Du kan se hva andre mener om markedet på iMarkedets diskusjonsoforum Traders' Corner, eller du kan si din egen mening:

Generell markedsdiskusjon 2004

Hvem hadde trodd for ett år siden at vi nå skulle lese om et fransk nettselskap som gikk på børs, etter en emisjon som verdsatte selskapet til 7 milliarder kroner og ble 25 ganger overtegnet, hvorpå aksjen stiger 30 prosent når børsen åpner.Så var det akkurat det som skjedde i dag (

Nettselskap til himmels i børsdebut

).Tenk tilbake ett år:Ved overgangen fra januar til februar 2003 lå Oslo Børs Hovedindeks i underkant av 110 poeng, og falt i løpet av februar til 98 poeng, lavere enn indeksen var ved inngangen til 1996, som er så langt den er beregnet bakover i tid.Mange spådde videre fall og en langvarig depresjon på børsene.Nå står indeksen i 185 poeng, etter en historisk kraftig børsoppgang.På samme tid i fjor, hadde Norges Bank bare så vidt begynt å kutte renten fra en topp på 7,00 prosent frem til desember 2002. De fleste var fortsatt enige om at Norge i overskuelig fremtid ville ha et spesielt høyt rentenivå på grunn av presset fra oljepengene.Nå er styringsrenten 2,00 prosent, på linje med EU, og lavere enn Storbritannia, som har 3,75 prosent.For ett år siden var den sterke kronen det kanskje heteste temaet i Norge. Nå har kronen falt med 20 prosent mot euro, og kronen har ikke vært så svak mot euro siden den europeiske valutaen ble innført ved inngangen til 1999.I første del av 2003 var verdens finansmarkeder også vettskremt av SARS-epidemien, Irak-krigen og terrortrussel.Hvem tenker på det nå?Derimot var det få som for ett år siden snakket om de kraftige vekstimpulsene som ville komme fra Asia utenom Japan, spesielt Kina.Nå kan ikke to økonomer møtes uten å snakke om nettopp det.For ett år siden var det uklart om USA for alvor ville klare å komme seg ut av resesjon. Mange var bekymret over de store underskuddene på handelsbalansen og statsbudsjettet.I tredje kvartal i fjor (det kommer tall for fjerde kvartal senere i dag) vokste økonomien i USA med 8,2 prosent.Og moralen?I alle fall at det er ekstremt vanskelig å spå om utviklingen i finansmarkedene, enten det gjelder aksjer, renter eller valuta.Dette bør man tenke på når man investerer. Psykologer som har sett på aksjemarkedet, mener investorer har en tendens til å overvurdere sikkerheten i sine og analytikeres prognoser for fremtiden.Derfor har de en tendens til å prise selskaper med positive utsikter for høyt, basert på slike prognoser, og tilsvarende prises selskaper som analytikere ser negativt på, for lavt.Dessuten er det en tendens til å fremskrive trender og glemme at ting har en tendens til å normalisere seg igjen. Når kursene faller, er det lett å tro de skal fortsette å falle. Når renten er høy er det lett å regne med at den vil forbli høy. Det er mye vanskeligere å spå omslagene - de kommer som regel på analytikerne som julekvelden på kjerringa.Og omslagene kommer ofte av grunner man ikke forutså. Man så ikke World Trade Center, man så ikke Irak-krigen eller SARS, og man så heller ikke viktigheten av vekstimpulsene fra Asia det siste året.Man bør altså ha en solid dose skepsis til både kursmål for aksjer, prognoser for renter og lignende. Det eneste som er sikkert er at verden er usikker.God - og usikker - helg!

Reklame

Slik forvandler du mobilen til et kraftig varmekamera

Kommentarer til denne saken