Gå til sidens hovedinnhold

Kommentar: Kraftkrisen som smeltet bort

Heldigvis klarte energiminister Einar Steensnæs (bildet) å holde stand med tomt snakk mens det kom krav fra øst og vest om prisregulering av kraftmarkedet. Nå smelter og regner hele kraftkrisen bort for en stund

Her kan du lese kommentaren vi skrev da "kraftkrisen" var på det heteste:

Kommentar: Ai, ai, for en herlig kraftkrise!

Her kan du se hva iMarkedets brukere mente om saken på vårt diskusjonsforum Traders' Corner:

Ai, ai, for en herlig kraftkrise!

Vi ser ikke bort fra at Jens Stoltenberg har tjent på sitt hardkjør mot regjeringen på grunn av den høye strømprisen. Meningmålingene tyder på det.Men det er verdt å merke seg at Stoltenbergs tiltak primært består i å tilrettelegge for bygging av gasskraftverk.Sosialøkomen Stoltenberg har ikke - såvidt vi har registrert - gått inn for å regulere prisen ved å innføre et tak på strømprisen, slik mange andre har gjort, for eksempel ustoppelige Peter Batta i Huseiernes Landsforbund.Strømprisen er nå på vei ned, på grunn av mildvær og regn.Spotprisen falt i dag fra 38 øre pr. kilowattime til 35 øre. Fra toppen er nedgangenen nå rundt 60 prosent.Og selv om den godt kan gå opp igjen utover vinteren, tyder mye på at den såkalte kraftkrisen nå ebber ut.De som i kampens hete gikk inn for å ødelegge et meget velfungerende nordisk kraftmarked - som gjør at strøm kan fordeles rundt i Norden etter behov og klimasvingninger - bør benytte anledningen til å tenke seg litt om.For hva har det frie markedet ført til? Jo, den høye prisen har begrenset forbruket, slik at vi trolig unngår at vannmagasinene går tomme på vårparten, noe de ganske sikkert ville gjort dersom prisen ble holdt kunstig lavt.I tillegg har den kraftige prisoppgangen sendt en kraftig "wake-up call" til både politikere og publikum. De første må ta den langsiktige utviklingen mot kraftmangel på alvor, og tilrettelegge for økt produksjon, samt vurdere nøyere hvilken situasjon den kraftkrevende industrien skal ha i Norge.Forbrukerne bør begynne å kjøpe kraft på fastpris dersom de har problemer med klare store prishopp. Bare noen få prosent av strømkundene har benyttet seg av fastpristilbud, som ville spart dem for hele strømkrisen. Og de bør gjøre investeringer for å redusere forbruket.Med et regulert kraftmarked, med pristak, ville ikke disse signalene kommet frem, og vi ville seilt glade og fornøyde videre mot en akutt kraftkrise om noen år.

Reklame

Nå er det tilbud på de populære julepysjene