Gå til sidens hovedinnhold

Kommentar: Sett pengene i den dårligste banken

Ryggmarksrefleksen til de fleste tilsier nok at man skal sette sparepengene på konto i en solid bank. Det er helt feil. Du skal sette pengene i en bank som ikke er spesielt solid. Der får du best rente, og risikoen kan du glemme

iMarkedet har skrevet om de meget gode rentene man har fått på innskudd i det siste (

Farvel til 6-tallet på innskudd

). Dette fordi bankene bruker innskudd til erstatning for et inntørket markedet for profesjonelle lån i sertifikat- og obligasjonsmarkedet.Vi har også skrevet at Kredittilsynet er bekymret over denne utviklingen (

Kredittilsynet bekymret over gullrenter

).Som vi påpekte, ser mindre og nyere banker innskuddspenger som en gunstig måte å finansiere seg på. Spesielt nå når finansmarkedene er i tørke, og det er vanskelig å hente inn kapital fra det profesjonelle markedet.Dette er ikke nødvendigvis banker som står i fare for å gå konkurs, men de har ikke en historikk og soliditet som gjør det enkelt å finansiere dem i det profesjonelle markedet. Derfor tilbyr de gode innskuddsrenter.Dette bør du som sparer penger i bank utnytte. Mens profesjonelle investorer som vurderer å investere i bankaksjer eller låne penger til en bank, må granske bankens soliditet nøye, kan du som innskyter glemme dette.I Norge er det en lovpålagt garanti av innskudd inntil 2 millioner kroner, med en liten presisering: Dette gjelder ikke filialer av utenlandske banker, for eksempel Skandiabanken. Her gjelder hjemlandets garantiordninger, og de er vanligvis dårligere.I steinalderen, før første verdenskrig sånn cirka, måtte du som innskyter ta med i betraktningen at banken du puttet pengene i kunne gå konkurs og pengene bli borte - helt eller delvis. Dette ga en fordel for solide banker, som kunne tiltrekke seg innskudd med en lavere rente enn en vaklevoren bank. Det førte også til at det minste rykte om svakhet i en bank, førte til milelange køer av paniske innskytere som ville ha ut pengene sine, noe de færreste banker klarer å håndtere på kort sikt.I dag er denne effekten borte - i alle fall for privatkunder med normale sparebeløp. Markedskreftene er på akkurat dette området satt ut av drift, og erstattet med Kredittilsynet, som skal sørge for å holde bankene i ørene.For å unngå at dette utnyttes som et sikkerhetsnett for profesjonelle bankinvestorer, gjelder det ikke innskudd på spesielt gode vilkår, eller innskudd over 2 millioner kroner.Det betyr uansett at du som en normal innskyter uten å nøle bør putte pengene i de bankene som gir best rente, selv om dette ikke nødvendigvis er Norges mest solide banker.Går det galt, kan du som innskyter stole på garantien. I motsetning til bankens aksjonærer.

Reklame

Har vært utsolgt i 14 år: Nå er den endelig på lager igjen