Gå til sidens hovedinnhold

Kommentar: Voksenopplæring om valutalån

Kroneutviklingen de siste ukene har gitt kostbar voksenopplæring for dem som trodde valutalån ga gratis lunsj

De siste årene har den som har tatt sjansen på valutalån ledd hele veien til banken.Ikke bare har renten vært mye lavere i utlandet. I tillegg har kronen stadig styrket seg, noe som har gitt en ekstra kursgevinst. Spesielt styrket kronen seg mye i fjor. På begynnelsen av 2002 måtte du betale rundt 8 kroner for en euro. Ett år senere slapp du unna med rundt 7,25 kroner.Dermed ble et lån tatt opp i utenlandsk valuta nesten 10 prosent mindre for en norsk låntager.Da hjalp det lite at mange eksperter advarte mot risikoen. Uten at vi skal utrope oss til valutaeksperter, gjorde iMarkedet det samme:

Kommentar: Valutalån

Men vi kunne messe så mye vi ville om at det ikke finnes noen gratis lunsj i valutamarkedet, at risikoen er stor og at lav rente i en valuta over tid går hånd i hånd med oppgang i kursen - på fagspråket kalles dette renteparitet.Lenge så det ut som disse økonomiske tyngdelovene var opphevet for den norske kronen.De siste ukene ser det imidlertid ut til at tyngdelovene igjen virker.Kronekursen har svekket seg kraftig. I forhold til euro har kursen gått fra 7,22 kroner i begynnelsen av januar til 7,75 kroner i dag.Konkret betyr det at en norsk låntager som flyttet et lån på en million kroner til euro på maksimalt uheldig tidspunkt, i dag ville måtte betale 70.000 kroner ekstra for å veksle tilbake igjen etter to måneder.Velger man å bli sittende med lånet er rentedifferansen mellom Norge og euro-land for et par år fremover spist opp av kronesvekkelsen. Og da har vi ikke tatt med at renteforskjellen klart ser ut til å være på vei nedover, etter at Norges Bank i desember begynte å kutte styringsrenten.Valutalånere kan jo håpe på at kronen styrker seg igjen, men det er høyst usikkert.Fortsatt har valutalån vært gunstig for de aller fleste som har benyttet seg av muligheten de siste årene, men de siste ukenes utvikling er en nyttig voksenopplæring i risikoen ved slike lån.De aller fleste bedrifter tar så liten valutarisikoen som mulig ved å bevisst å ta opp lån som står i forhold til hvilke valutaer bedriften har kostnader og inntekter i.Dette gjøres utfra en idé om at det er best å drive med det man skal, og ikke leke valutaspekulant. Mye tyder på at det også er en lur strategi for privatpersoner.

Reklame

Black Friday-pris på Garmin-favoritten fenix 5 Plus