Siden 2006 har norske kommuners samlede pensjonsforpliktelser est ut med utrolige 73 prosent, justert for inflasjon.

I denne perioden har nemlig de samlede pensjonene vokst fra 241,8 milliarder kroner til nå 418,2 milliarder kroner.

- Det er en pensjonsbombe i kommune-Norge. Kommunene skylder nå over 400 milliarder kroner til ansatte, pensjonister og etterlatte, sier Andreas Ringen, partner hos NyAnalyse, til Nettavisen NA24.

Av disse har kommunene samlet kun balanseført 311 milliarder kroner, noe som betyr at kommunene har en ubetalt regning på over 100 milliarder kroner.

Det viser tall som det økonomiske utredningselskapet NyAnalyse har utarbeidet for Nettavisen NA24.

Enorme kostnader
Samtidig som kommunene skylder enorme beløp har også kostnadene ved dagens ordninger eksplodert.

Siden 2008 har de årlige innskuddene steget fra 16 milliarder til 23,5 milliarder kroner, en vekst på vel 46,4 prosent.

Innskuddene utgjør nå syv prosent av kommunenes samlede brutto driftsutgifter.

Og det er dramatisk.

- På bare få år har den årlige pensjonsregningen i kommunene økt med 10 milliarder kroner. Dette beløpet kunne finansiert 35.000 mottakere av hjemmetjenester eller 7.500 sykehjemsplasser - så dette er enorme beløp, sier Ringen.

- Kommunene er konkurs
Jan Petter Courvoisier Sissener har i lang tid stilt spørsmålstegn ved Norges offentlige finanser.

De oppsiktsvekkende tallene får finansnestoren til å reagere.

- Betyr dette at en rekke norske kommuner i praksis er konkurs?

- Ja! Og spesielt de små, utbryter Sissener til Nettavisen NA24.

For det er ingen tvil om at det er høyest kostnader i de minste kommunene.

Av kommunene med færre enn 3.000 innbyggere skylder de i snitt 128.000 kroner per innbygger.

- Det betyr at hos en familie på fire ligger det en forpliktelse på over en halv million kroner, sier Ringen.

Sissener peker på at disse sliter på flere fronter.

- De blir uforholdsmessig dyre å drive, samtidig som fraflytting og svak næringsstruktur i mange kommuner gir både dårlige skatteinntekter og høye kostnader til trygder og pensjoner.

I flere artikler fremover vil Nettavisen NA24 fokusere på gjeldsforpliktelsene til norske kommuner.