Miljøpartiet De Grønne stiller lister i 204 kommuner, inkludert Svalbard, foran høstens lokalvalg. I tillegg stiller de liste i alle 15 bydeler i Oslo og fylkestingslister i alle fylker.

Til helgen avholder partiet sitt landsmøte.

Les også: - Det er fortsatt noen kristne igjen her i landet

- Søker makt

- Vi går inn i dette valget med utgangspunkt å søke innflytelse, da må vi også tørre å søke makt, også ordførermakt, sier nasjonal talskvinne og bystyrepolitiker i Trondheim, Hilde Opoku, til Nettavisen. Etter stortingsvalget fikk de Rasmus Hansson inn på tinget. Nå har det lille, grønne partiet igjen ambisjoner om å skrive historie.

Her kan MDG havne i vippeposisjon

- Vi ligger an til å komme i vippeposison i Askim, Nesodden, Ås, Oslo, Horten, Kragerø, Notodden, Porsgrunn, Vestvågøy og Harstad. Da er vi villige til å forhandle både med den ene og den andre siden for å få gjennomslag for vår politikk, sier Opoku og peker på Oslo som en kommune der MDG godt kan tenke seg en framskutt politisk posisjon:

- Det vil ikke være unaturlig å diskutere posisjoner og en fordeling mellom byrådsleder og ordfører dersom MDG kommer i vippeposisjon i Oslo, sier hun.

Oslo kan få muslimsk ordfører

Partiets ordførerkandidat i Oslo er Shoaib Sultan, som ledet Islamsk Råd fra 2007 til 2010 og nå jobber i Antirasistisk Senter. Han er en ivrig samfunnsdebattant blant annet med faste spalter i Klassekampen og Dagen.

- Det viktigste er politisk gjennomslag. Ordførerrollen i Oslo har en annen funksjon og er mer symbolsk, men jeg er blitt spurt og har sagt ja, sier Sultan til Nettavisen.

Han kan bli den første ordføreren fra Miljøpartiet De Grønne og i tillegg Oslos første muslimske ordfører.

- Partipolitikken er hva det handler om. I et flerkulturelt samfunn bør ikke ordførerens religiøse tilhørighet spille noen stor rolle, sier han.

Partiets førstekandidat i Oslo er Lan Marie Nguyen Berg.

En hånd på rattet i Trondheim

I Hilde Opokus hjemkommune Trondheim har Miljøpartiet De Grønne sittet i en styrende koalisjon siden 2003.

- Vi kan vise til resultater på miljøområdet i Trondheim, blant annet en 10-12 prosent økning i kollektivtrafikken og nedgang i veitrafikken til tross for befolkningsvekst. Vi har også gjort en innsats for elbiler og for å unngå utslipp som forverrer luftkvaliteten.

MDG går inn for å fase ut nysalg av rene diesel- og bensindrevne biler innen 2015 og vil ha økt satsing på elbiler, blant annet med flere landepunkter over hele landet.

- For tidlig å fjerne elbilgoder

- Trenger vi å gjøre mer for elbileierne?

- Vi bør ha fokus på å få bilbruken generelt ned og få andelen av utslippsfrie biler opp, men det er for tidlig å fjerne godene for elbilene. Vi må ta hele omstillingen av bilparken før vi er fornøyd, sier Opoku.

- Det beste grepet for å skape mer miljøvennlige byer er kanskje å bygge høyere og tettere?

- I den grad det er stor befolkningsvekst, kan vi bygge mer kompakt, men da må vi samtidig ha stor vekt på grøntstruktur, trivsel og helse.

Selv om miljø- og klima er en hovedsak for partiet, understreker Opoku at de har en helhetlig politikk som også omfatter andre områder, som skole og omsorg.