Oslo (ANB):Seks av ti unge opplever at det er ubehagelig å gå til skolehelsetjenesten eller ungdomshelsestasjonen for å få tak i kondomer, viser en undersøkelse utført av Helsedirektoratet.

Norsk ungdom har også endret sitt seksuelle handlingsmønster. De har mer sex, tidligere sex og sex med flere partnere. Dette innebærer risiko for uønsket graviditet og smitte med seksuelt overførbare infeksjoner – særlig klamydia, ved ubeskyttet sex. Ungdommen er flinke til å bruke kondom, og de siste årene har kondombruken økt, opplyser Helsedirektoratet.

Kondomer på nett (www.gratiskondomer.no) kommer i tillegg til direktoratets ordinære ordning med utdeling av gratis kondomer på ungdoms lokale arenaer.

Tilpasset behovene
Helsedirektoratet understreker at forekomsten av klamydia blant ungdom, og unge voksne er økende i alle europeiske land.

Kondom er det eneste prevensjonsmiddelet som beskytter mot seksuelt overførbare infeksjoner, og systematisk bruk av kondom i starten av det seksuelle livsløpet er en viktig forutsetning for senere bruk. For å sette fart på kondombruken er det viktig å ha tilbud som er direkte tilpasset behovene til de unge brukerne, skriver direktoratet på sin hjemmeside.

I 2009 formidlet Helsedirektoratet cirka tre millioner gratis kondomer gjennom sine samarbeidspartnere. Primærmålgruppene for ordningen er ungdom og unge voksne under 25 år.

Anonymitet
Evaluering av ordningen med utdeling av gratis kondomer på ungdoms lokale arenaer viser at målgruppene opplever at kondomene ikke er tilstrekkelig tilgjengelig:

* Nærmere halvparten av de spurte mente at gratiskondomene er vanskelig å få tak i

* Anonymitet er viktig. Hele 60 prosent av de unge målgruppene opplever at det er ubehagelig å gå til skolehelsetjenesten eller ungdomshelsestasjonen for å få tak i kondomer

* 70 prosent ønsker å kunne bestille gratiskondomene på nett og mange er positive til en ordning med bruk av kondomdispensere

* Mange kjente ikke til ordningen, og 60 prosent oppga at informasjonen om ordningen med gratiskondomer kan bli bedre (ANB)

HTML EMBED