(SIDE2): Igjen ført i pennen av Tor Bomann-Larsen ble det fjerde bindet i serien om kong Haakon 7. og dronning Maud lansert denne uken - den fjerde boken har fått tittelen «Makten» og går i detalj inn på årene 1914 til 1928.

Siste nytt fra Side2: Sjekk forsiden akkurat nå!

Kongens notater
Det er særlig kongens forhold til den sittende regjeringen og kongens møte med klassekampens krav boken omhandler.

Bomann-Larsen har fått en eksklusiv titt på kong Haakons egne notater og nedtegnelser som er gått grundig inn i, og gir oss dermed hans utenrikspolitiske så vel som innenrikspolitiske analyser fra den perioden. Notatene og dagbøkene er bare noe av det forfatteren har fått bruke som kilde til sin nye bok.

- Årene 1914 til 1928 er en meget dramatisk periode i vårt lille lands historie, begynner forfatter Tor Bomann-Larsen under lanseringen på Oslo Militære Samfunn mandag formiddag.

Svært politisk
Det er ingen hemmelighet at Haakon var en svært politisk mann, han hadde sine meninger om nøytraliteten i Norge så vel som i Sverige, han var imot at Norge skulle overta Svalbard som ble gitt oss i Versaillesavtalen og han ønsket absolutt ikke en revolusjon fra arbeiderklassen i Norge.

Kongen var imot nøytralitet og kom i klinsj med daværende statsminister Gunnar Knudsen på grunn av det. Knudsen var redd for kongens nærhet til Storbritannia ville påvirke Tyskland i negativ retning. Haakon, som selv var sjøoffiser, mente det var helt uhørt at man ikke skulle reagere når tyskerne drepte norske sjøfolk.

Ap i regjering
Haakon følte Moskvas opprør på kroppen - da hans fetter tsar Nikolai II av Russland ble sammen med kone og barn drept i en kjeller i Sibir. Kongen var svært nær sin fetter og hadde god forståelse for hvor farlig det kunne bli selv når folk ikke fikk verken mat, hus eller arbeid.

Dermed ble også klassekrigen med Arbeiderbevegelsens sammenslåing med Arbeiderpartiet en viktig kamp for kongen. Han ser det den gangen revolusjonære partiet som sin fiende, men i slutten av 20-årene skulle han involvere seg i et stort politisk spill som førte til en avgjørende endring i norsk politisk historie.

I 1928 innkalte Haakon til rådføring med stortingspresident Hambro og visepresident Hornsrud ifølge notater forfatteren har fått innføring i. Det viser seg at de la en plan for å splitte det revolusjonære Arbeiderpartiet og gi partiet mulighet til å gå i regjering. Aps Alfred Madsen, som tidligere det året hadde støttet den russiske revolusjonen, ble innkalt og han aksepterte å danne regjering.

Stor serie
Bøkene er en serie på til nå fire bøker og når serien avsluttes med bok seks i løpet av de neste (etter planen) fire årene er dokumentaren på nær 3000 sider. Det gjør serien til den største i sitt slag i norsk og skandinavisk målestokk - og ansees som meget viktig for europeisk kongehistorie.

De tre andre bøkene i serien er «Kongstanken», «Folket» og «Vintertronen».