Den årlige kostnaden for det norske monarkiet er på 460 millioner kroner, ifølge Dagbladet. Avisen skriver at staten skjuler de reelle kostnadene for kongehuset på flere budsjettposter.

Under punktet «Det kongelige hus» i statsbudsjettet oppgis overføringene til å være 232 millioner kroner. I tillegg til dette har Dagbladet funnet 117 millioner kroner fordelt på andre budsjettposter. Sammen med et overslag på rundt 110 millioner for politieskorten bringer det den årlige prislappen opp på minst 460 millioner.

Utgiftene til kongehuset har også skutt kraftig i været de siste årene, skriver avisen. Blant annet har de samlede utgiftene til monarkiet vokst rundt 37 prosent på seks år. Lønnsutgiftene til hoffet er mer enn doblet siden 2002.

Avviser tallene
De ekstra millionene går til kongeskipet, personlige militære adjutanter, kongelige eiendommer og offisielle utenlandsreiser, ifølge Dagbladet.

Disse utgiftene føres i budsjettene til departementene som har ansvar for de enkelte punktene. Finansdepartementet har det helhetlige ansvaret for statsbudsjettet.

– Kongehusets samlede utgifter er på 232 millioner kroner for 2016, sier seniorrådgiver Tor Martin Bærum i Finansdepartementet.

Også kommunikasjonssjef Marianne Hagen ved Slottet avviser at kongehuset koster skattebetalerne 460 millioner kroner.

– Overføringene fra Stortinget til Det kongelige hoff for 2016 er på nær 212 millioner kroner. Vi kan ikke innestå for Dagbladets anslag, sier Hagen.

Unntak for sikkerhet

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) står fast på at utgiftene til kongehuset «klart og tydelig» går fram av Kommunal- og moderniseringsdepartementets budsjettproposisjon.

– Stortinget behandler budsjettet, og alt foregår i full åpenhet, sier Sanner.

– Unntak er bevilgninger til kongens sikkerhet og vakthold, som selvsagt ikke er offentlige, tilføyer han. (©NTB)