(SIDE2): Du leste riktig: 234 prosent. Kronprinsparet giftet seg i august 2001, og i budsjettet for 2002 ble kongehusets budsjett for første gang splittet i to poster, en for kongeparets apanasje og stab, og en for kronprinsparets.

I budsjettet for 2002 bevilget den daværende Stoltenberg-regjeringen en apanasje til kronprinsparet på 2,5 millioner kroner. I forslaget for 2013 er denne posten på 8,35 millioner, altså en økning på 234 prosent.

Mer enn tredoblet
Samtidig har kostnadene til kronprinsparets stab økt fra 4,86 millioner i 2002 til 17,22 millioner for 2013 – en vekst på 254 prosent. Til sammenligning viser statistikken fra SSB at prisveksten i Norge har vært på drøyt 18 prosent fra gjennomsnittlig nivå i 2002 til august 2012.

Også kongeparet har opplevd en kraftig vekst i bevilgningene. I budsjettet for 2002 ble det bevilget seks millioner i apanasje til kongeparet. I budsjettforslaget for 2013 er denne posten økt til drøyt 10 millioner, en vekst på 67 prosent.

Stadig dyrere hoff
Kostnadene ved å drive kongeparets hoff økt fra 74 millioner i 2002 til 158,6 millioner i 2013 – en økning på 114 prosent. Totalt har bevilgningene til kongehuset økt fra 87,41 millioner i 2002 til 194,2 millioner i 2013, en vekst på 122 prosent.

Endringene i det nye budsjettforslaget sammenlignet med årets budsjett er for øvrig på 1,6 prosent til kongeparet (apanasje + hoff) og 3,4 prosent økning for kronprinsparet, totalt en vekst på 1,9 prosent i bevilgningene til kongehuset samlet.

Les også: