Det viser opptellingen etter at tegningsperioden i bildelkonsernets reparasjonsemisjon nå har utløpt.

Kongsberg Automotive hadde tilbudt sine eksisterende aksjonærer inn til 110 millioner aksjer i reparasjonsemisjonen, som ble lagt ut i kjølvannet av at selskapet tidligere i høst hentet en drøy milliard gjennom en rettet emisjon.

Emisjonskursen var som i den rettede emisjon, 4 kroner, og totalt ga reparasjonsemisjonen et bruttoproveny på 326 millioner kroner, mens den ved fulltegning ville innbrakt 440 millioner kroner.

Totalt har bildelprodusenten fått inn 1.366 millioner kroner i forbindelse med de to emisjonene som er gjennomført i høst. Av bruttoprovenyet vil omkring 1.300 millioner kroner gå til selskapets egenkapital, mens resten går til å dekke kostnadene i forbindelse med emisjonene.

Ifølge Kongsberg Automotive så vil 88 millioner euro av potten på 151 millioner euro, gå til økning av likviditetsreservene, 63 millioner euro til gjeldsbetjening.