Gå til sidens hovedinnhold

Konkurransetilsynet reagerer ikke på Børsens priser

Konkurransetilsynet reagerer ikke på prisene til Oslo Børs. Oslo Børs Holding var ute med tall for første kvartal onsdag

Oslo Børs Holdings resultat etter skatt i første kvartal var på 21,2 millioner kroner, mot 10,3 millioner kroner i fjor.- Den høye aktiviteten på slutten av 2003 fortsatte, og aktiviteten i første kvartal 2004 var den høyeste noensinne på Oslo Børs, heter det i meldingen fra Oslo Børs HoldingSamlede inntekter i første kvartal var 71,0 millioner kroner, mot 52,9 millioner kroner i samme kvartal i fjor.- Økningen fra samme kvartal i fjor skyldes i hovedsak den økte handelsaktiviteten i aksjemarkedet. Inntekter fra salg av finansielle markedsdata viser også en økning sett i forhold til tilsvarende periode i fjor, heter det i meldingen.Det ble i første kvartal omsatt aksjer og grunnfondsbevis for 240 milliarder kroner, mot 103 milliarder kroner i fjor. Antallet transaksjoner i aksjemarkedet økte med 137 prosent sammenlignet med første kvartal kvartal i fjor.- Konkurransetilsynet har basert på mottatte klager vurdert om det er grunnlag for å gripe inn mot børsens priser. Tilsynet har i brev av 20. april redegjort for sine vurderinger og konkludert med at det ikke er grunnlag for dette. I brevet heter det at Konkurransetilsynet anser at børsens inntektsmodell er hensiktsmessig og gir en rimelig fordeling av kostnadene mellom de ulike aktørene på børsen. Det er også vist til at reduksjon i driftskostnadene er hovedgrunnen til økningen av driftsresultatet siden privatiseringen høsten 2001, og at børsens avgifter til tross for at Oslo Børs ikke har de samme skalafordeler som de store markedene, ikke avviker vesentlig fra andre europeiske markeder, heter det i meldingen.

Reklame

Halv pris hos Ferner Jacobsen

Kommentarer til denne saken