Torsdag besluttet politiet i Oslo å stanse Sians planlagte koranbrenning utenfor den tyrkiske ambassaden i Oslo.

Politiinspektør Martin Strand i Oslo politidistrikt begrunnet beslutningen med at politiet ikke kan ivareta sikkerheten på en tilfredsstillende måte ved dette arrangementet.

Det alvorlige bakteppet er at svenske politimyndigheter tillot en koranbrenning foran Tyrkias ambassade i Stockholm i forrige uke.

Koranbrenningen utløste sterke protester fra Tyrkia, og har ytterligere forverret den svenske prosessen med å få Nato-medlemskap.

Budskapet til president Recep Tayyip Erdogan i Nato-landet Tyrkia, er krystallklart. Han sier nå at det er uaktuelt for Tyrkia å godkjenne Nato-medlemskap for et land som tillater brenning av koranen.

Les også: Politiet snur – forbyr Sians koranbrenning-markering

– Dette er en gavepakke til Erdogan

Jussprofessor ved Universitet i Bergen, Hans F. Marthinussen, reagerer kraftig på Oslo-politiets beslutning om å stanse den planlagte koran-brenningen.

– Dette er en gavepakke til Erdogan. Når de i Sverige sier at de har ytringsfrihet, hvorfor stopper da nabolandet en tilsvarende planlagt demonstrasjon? Da har de vel ikke ytringsfrihet i Norge? sier Marthinussen retorisk til Nettavisen.

– Det er veldig pussig at politiet kan holde orden og ro, og ivareta sikkerheten rundt andre demonstrasjoner utenfor moskeer og boligområder hvor det er en stor andel muslimer, men ikke utenfor den tyrkiske ambassaden i Oslo. Det er veldig vanskelig å forstå, sier Marthinussen.

Les også: UiO-professor kritiserer Sverige etter koranbrenning: – Blasfemi av verste sort

Politiet i Oslo har ved flere tidligere anledninger stanset tilsvarende demonstrasjoner med planlagt koranbrenning.

Marthinussen understreker ettertrykkelig i en Twitter-melding at han har «null til overs» for Sian, og omtaler gruppen som en motbydelig organisasjon som sprer fremmedhat og frykt.

«Men skal man først brenne en Koran, er det beste stedet akkurat nå utenfor Tyrkias ambassade, fordi Tyrkia bruker Sveriges prinsipielle forsvar for ytringsfriheten mot NATO-medlem,» skriver han.

– Grunnlovsstridig

Han mener politiets beslutning er grunnlovsstridig.

– Dette er en planlagt demonstrasjon som politiet i utgangspunktet ikke kan nekte. Dette er klassisk ytringsfrihet som beskyttes av grunnloven. Jeg mener denne demonstrasjonen kan holdes lovlig selv om politiet sier nei, sier jussprofessoren.

Marthinussen antyder at politiets beslutning om å stanse demonstrasjonen har ekstra stor geopolitisk effekt ettersom Natos generalsekretær er norsk.

«Kanskje spesielt stor effekt siden vi ikke bare er et NATO-land, men at selveste generalsekretæren er norsk,» skriver han på Twitter.

– Hva mener du med det, Marthinussen?

– Det er et svik mot nabolandet vårt Sverige. Dette er ikke småtteri. Dette handler om sikkerheten til våre naboland og deres ønske om å ha beskyttelse mot et aggressivt, imperialistisk Russland. Dette er storpolitikk. Også sitter det noen i politiet i Oslo og treffer en grunnlovsstridig beslutning om å stoppe demonstrasjonen. Sånn kan vi ikke ha det, sier han.

– Det er ikke anledning til å forby demonstrasjoner helt uten videre, sier jussprofessoren.

Les også: John Bolton: – Tyrkia bør kastes ut av Nato

Ytringsfrihet

Marthinussen viser til grunnloven paragraf 100 og Den europeiske menneskerettskonvensjon artikkel 10.

«Ingen kan holdes rettslig ansvarlig for å ha meddelt eller mottatt opplysninger, ideer og budskap med mindre det lar seg forsvare holdt opp imot ytringsfrihetens begrunnelse i sannhetssøken, demokrati og individets frie meningsdannelse. Det rettslige ansvar bør være foreskrevet i lov. Frimodige ytringer om statsstyret og hvilken som helst annen gjenstand er tillatt for enhver. Det kan bare settes klart definerte grenser for denne rett der særlig tungtveiende hensyn gjør det forsvarlig holdt opp imot ytringsfrihetens begrunnelser,» lyder et utdrag av grunnlovens paragraf 100.

Den europeiske menneskerettskonvensjon artikkel 10 (norsk oversettelse) lyder som følger:

«Enhver har rett til ytringsfrihet. Denne rett skal omfatte frihet til å ha meninger og til å motta og meddele opplysninger og ideer uten inngrep av offentlig myndighet og uten hensyn til grenser. Denne artikkel skal ikke hindre stater fra å kreve lisensiering av kringkasting, fjernsyn eller kinoforetak.»

«Fordi utøvelsen av disse friheter medfører plikter og ansvar, kan den bli undergitt slike formregler, vilkår, innskrenkninger eller straffer som er foreskrevet ved lov og som er nødvendige i et demokratisk samfunn av hensyn til den nasjonale sikkerhet, territoriale integritet eller offentlige trygghet, for å forebygge uorden eller kriminalitet, for å beskytte helse eller moral, for å verne andres omdømme eller rettigheter, for å forebygge at fortrolige opplysninger blir røpet, eller for å bevare domstolenes autoritet og upartiskhet.»

Les også: Skal brenne hijab på Youngstorget

Viser til etterretningsinformasjon

Nettavisen har gjort politiet i Oslo kjent med kritikken fra Marthinussen, og bedt om å få en kommentar fra politiinspektør Martin Strand. Oslo politidistrikt ønsker imidlertid ikke å gi noe tilsvar.

Strand uttalte til NTB på torsdag at bakgrunnen for politiets vurdering er etterretningsinformasjon som de besitter. Nettavisen har vært i kontakt med Politiets sikkerhetstjeneste (PST) og spurt om politiet har rådført seg med dem.

– PST ønsker ikke å kommentere denne planlagte koranbrenningen som politiet nå er stoppet, men vi er selvsagt klar over fenomenet og vurderer trusselbildet fortløpende, sier seniorrådgiver i PST, Martin Bernsen, til Nettavisen.

Det er en kjent sak at hendelser med koranbrenning som får massiv internasjonal pressedekning, kan også utløse sterke og voldelige reaksjoner rundt omkring i verden, også blant terrorgrupperingen som Den islamske stat og al-Qaida.

Bakgrunn:

  • Nylig brente den høyreradikale politikeren Rasmus Paludan en koran utenfor den tyrkiske ambassaden i Stockholm, med godkjenning fra svenske myndigheter.
  • Dette har vekket sterke reaksjoner fra tyrkisk hold. Også andre land i den muslimske verden har reagert.
  • Det norske utenriksdepartementet har bekreftet at Norges ambassadør er blitt kalt inn til en samtale i det tyrkiske utenriksdepartementet.
  • – Vår ambassadør viste til at ytringsfriheten er grunnlovsfestet i Norge, og at norske myndigheter verken støtter eller står bak den varslede demonstrasjonen, sier pressevakt Mathias Rongved til NTB.