Brussel (NTB): EU la mandag ettermiddag fram sin første store rapport om korrupsjon i medlemslandene.

- Nivået på korrupsjon varierer mellom medlemslandene. Men alle medlemsland er berørt. Det finnes ingen korrupsjonsfri sone i Europa, sier innenrikskommissær Cecilia Malmström da hun la fram rapporten.

- Svimlende
Ifølge Malmström er korrupsjonsproblemet i EU svimlende. Byutviklings- og byggesektoren er sammen med helsesektoren spesielt utsatt for korrupsjon i en rekke EU-land, ifølge EU-kommisjonen.

I rapporten gjennomgås situasjonen i alle medlemslandene, og EU-kommisjonen kommer også med anbefalinger om hva som bør gjøres i hvert enkelt land.

- I mange tilfeller er korrupsjonen også et verktøy for organisert kriminalitet som vil vaske penger, sa Malmström videre ved fremleggelsen av rapporten i Brussel mandag.

Ny rapport
Forslagene i rapporten kommer til å bli fulgt opp med dialog med medlemslandenes regjeringer og EU-parlamentet. Om to år kommer en oppfølgingsrapport om hvordan utviklingen har vært, melder TT.

- Prisen for ikke å gjøre noe, er rett og slett for høy, sier Malmström.

«Korrupsjon undergraver borgernes tillit til demokratiske institusjoner og rettsstaten, skader EUs økonomi og frarøver landene sårt tiltrengte skatteinntekter», skriver Malmström i en kommentar til rapporten.

Rapporten peker på at det er mer korrupsjon på regionalt og lokalt nivå, der kontrollmekanismer og intern kontroll ikke er like omfattende.

Et hinder
Fire av ti bedrifter i EU opplever korrupsjon som et hinder for å drive forretningsvirksomhet, viser en undersøkelse EU-kommisjonen har gjennomført i forbindelse med rapporten.

I Spania, Italia og Hellas svarer nesten alle bedrifter at korrupsjon er svært utbredt. Oppfatningen er at den eneste måten å komme seg fram, er gjennom å ha politiske kontakter.

En annen spørreundersøkelse viser at tre firedeler av EUs befolkning mener korrupsjon er et stort problem i landet deres. I Sverige svarer 18 prosent at de kjenner noen som har mottatt bestikkelser. Gjennomsnittet for alle EU-landene i undersøkelsen er 12 prosent.

Eksstatsminister fengslet
EU-kommisjonen anbefaler i rapporten strengere kontroller og en tøffere håndheving.

EUs første store korrupsjonsrapport kommer kort tid etter at Romanias tidligere statsminister Adiran Nastase ble sendt i fengsel for bestikkelser. Dommen på fire år er den første etter murens fall.

EU har gjentatte ganger tatt opp bekymringer om korrupsjon i EUs to fattigste medlemsland, Bulgaria og Romania. De to landene har på grunn av dette blitt holdt utenfor Schengen-samarbeidet. (©NTB)

Fakta om undersøkelsen om korrupsjon

* Mandag la EU fram sin første rapport om oppfatningen av korrupsjon i Unionens medlemsstater.

* 43 prosent av selskapene som driver forretningsvirksomhet i EU mener at korrupsjon er et problem.

* I Hellas, Spania og Italia opplyser nesten alle selskapene at korrupsjon er utbredt. I Danmark, Finland og Sverige blir korrupsjon ansett som lite utbredt.

* Dette gjenspeiler rangeringen til den uavhengige organisasjonen Transparency International, som rangerer Hellas til EUs mest korrupte land og Danmark som det minst korrupte.

* Kostnadene ved korrupsjonen anslås til 120 milliarder euro i året.

* Stadig flere EU-borgere mener korrupsjon er et økende problem. Hellas, Italia, Litauen, Spania og Tsjekkia oppfattes som de mest korrupte landene.

(Kilde: Reuters) (©NTB)