Gå til sidens hovedinnhold

Spesialenheten ber om forlenget fengsling for Jensen

Vil har Eirik Jensen fengslet i ytterligere fire uker.

Spesialenheten for politisaker begjærer Eirik Jensen fengslet i ytterligere fire uker, men vil ikke be om at den korrupsjonssiktede politimannen blir sittende i isolasjon.

– På bakgrunn av etterforskningen som er gjennomført etter pågripelsen mandag 24. februar, anser Spesialenheten at det fortsatt er skjellig grunn til mistanke om grov korrupsjon. Vi opprettholder derfor siktelsen, sier leder for etterforskningsavdeling Øst i Spesialenheten, Liv Øyen.

Hun sier spesialenheten anser at forlenget fengsling er nødvendig fordi de anser at det er fare for bevisforspillelse.

Ikke isolasjon

Da den profilerte polititoppen Eirik Jensen ble pågrepet og fengslet for snart fire uker siden, ble han ilagt to uker isolasjon. Isolasjonsperioden ble forlenget i ytterligere to uker, men vil ikke bli forlenget når de fire første fengslingsukene er over.

– Det vil ikke bli begjært forlenget isolasjon. Det vil bli begjært brev- og besøksforbud og at siktede ikke skal ha adgang til aviser og kringkasting. Behovet for varetektsfengsling vil bli vurdert fortløpende, sier Øyen.

En 47 år gammel hasjsmugler fra Bærum som Eirik Jensen har hatt nær kontakt med i to tiår gjennom sitt arbeid i politiet, har trukket politimannen dypt inn i den omfattende narkotikasaken som er under opprulling i Bærum. Jensen er siktet for å ha mottatt store pengebeløp for å bidra til smugling av narkotika.

47-åringen som har sittet varetektsfengslet siden før jul i fjor, har i avhør kommet med en lang rekke påstander som involverer Jensen, påstander som er videreformidlet til pressen.

Tror på løslatelse

Onsdag ble Jensen av Spesialenheten for første gang konfrontert med de alvorligste beskyldningene fra bærumsmannen.

Torsdag skrev VG at 47-åringen blant annet har forklart at Jensen skyldte ham til sammen 20.000 kroner for et hasjparti som ankom Norge i november. Jensen selv har hele veien avvist at han har mottatt penger fra 47-åringen.

– Jeg kan ikke si noe annet enn at mistanken mot ham blir svekket for hver gang han får anledning til å svare på beskyldningene, sa Jensens forsvarer, advokat Jens-Ove Hagen etter det nærmere fem timer lange avhøret onsdag.

Hagen var da soleklar på at han tror politimannen vil bli løslatt før varetektsperioden utløper på tirsdag.

Mange vitneavhør

Liv Øyen i Spesialenheten betegner etterforskningen som omfattende og tidkrevende, blant annet fordi den dekker et langt tidsrom.

– Det vil framover være nødvendig å avhøre en rekke vitner som kan forklare seg om forhold som er sentrale for mistankegrunnlaget i saken. Dette omfatter også avhør av vitner som siktede mener er viktig for hans forsvar, understreker Øyen.

Hun sier den videre etterforskningen tar sikte på å få bekreftet eller avkreftet mistanken om at Jensen har mottatt penger for å legge til rette for narkotikasmugling.

– Så langt bygger mistanken og siktelsen både på informasjon fra vitneavhør og annet materiale. Omfattende informasjonsinnhenting pågår fremdeles, sier hun.

Øyen sier Eirik Jensen har kunnet forklare seg fritt omkring anklagen og sentrale forhold i grunnlaget for mistanken i alle de fire avhørene som Spesialenheten har gjennomført.

– Siktede er også bedt om å svare på konkrete spørsmål som knytter seg direkte opp mot bevis i saken, herunder opplysninger fra vitneavhør og innhentet dokumentasjon. (©NTB)

Kommentarer til denne saken