(SIDE2:) Det mener Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM), som har leverte en risikovurdering av vitamin A (retinol og retinylestere) i kosmetiske produkter, ifølge Folkehelseinstituttet.

Her kommer det fram at nordmenn får i seg for mye vitamin A.

- Bruk av kosmetiske produkter som inneholder vitamin A bidrar til dette. Opptak av vitamin A fra disse produkter kan øke dersom huden er svekket eller skadet. Dette gjelder spesielt for personer som har atopisk eksem (dermatitt) eller tørr hud og for små barn med irritert/sår hud i bleieområdet, sier seniorforsker Ragna Bogen Hetland fra Fhi.

Vi trenger vitamin A, og det er nyttig for mange funksjoner i kroppen. Hovedkilden kommer fra kosten, og animalske matvarer som kjøtt, fet fisk, kosttilskudd og melkeprodukter. Men i for store doser kan vitaminet være skadelig. I senere tid har det kommet mange kosmetiske produkter som inneholder vitamin A.

- De mest kritiske effektene for vitamin A-forgiftning er medfødte skader hos barn (for eksempel kløvd leppe, åpen gane og hjerteforstyrrelser). Hos voksne kan det ha effekter på beinbygningen - for eksempel benskjørhet, sier Hetland.

Her er et utdrag av hovedpunktene i risikovurderingen:

- Bruk av kosmetiske produkter som inneholder retinol og retinylestere vil øke den totale mengden av vitamin A i kroppen for alle aldersgrupper. Høyere konsentrasjoner av retinol og retinylestere i produktene vil gi en ytterligere økning av den totale eksponeringen for vitamin A.

- Bidraget fra kosmetikk er størst hos 13-åringer og voksne. Grunnen er at disse aldersgruppene antas å benytte flere typer kosmetiske produkter med vitamin A.

- Det er beregnet at bidraget fra kosmetikk er av spesiell bekymring for kvinner i fertil alder, hvor for mye vitamin A før og under graviditet vil kunne øke risikoen for medfødte skader hos barnet.

- Beregningene i risikovurderingen viser at for rundt 10 prosent av voksne kvinner vil inntak av vitamin A fra mat og kosttilskudd alene føre til en overskridelse av veiledende inntaksnivå (GL). Bidraget fra bruk av kosmetikk kan øke denne andelen til rundt 75 prosent.

MEST LEST PÅ NETTAVISEN: