(SIDE2): Nordmenns saltinntak er i dag dobbelt så høyt som anbefalt. Kjøttprodukter og brødvarer er verstingene.

- Internasjonal saltbølge

- Vi er inne i en internasjonal saltbølge, sier seniorrådgiver i Helsedirektoratet Lars Johansson.

Både Johansson og seniorforsker i human ernæring, Ulla Toft, holdt foredrag om dagens alarmerende høye saltinntak blant befolkningen på Kostholdskonferansen «MEET Eat 2013» tidligere denne uken.

- Også på 80-tallet hadde vi en saltbølge her i landet, mens vi reduserte saltinntaket på 90-tallet. I løpet av de siste ti årene ser man at saltinntaket har gått opp igjen, forteller seniorrådgiver Johansson.

Seniorforsker Ulla Toft fra Danmark forklarer at konsekvensene av et høyt saltinntak kan føre til forhøyet blodtrykk som igjen kan føre til hjertekarsykdom.

- Et redusert saltinntak vil føre til at færre får hjerte- og karsykdommer og blodpropper i hjernen, som igjen fører til sparing av helseutgifter. Man ser også at det kan være en mulig sammenheng for kreft i magesekken og nyrestein, sier Toft.

Mesteparten av saltet, cirka tre fjerdedeler, kommer fra industribearbeide matvarer og mat spist på serveringssteder. De matvaregruppene som bidrar med mest salt er kjøttprodukter og brødvarer.

Danske undersøkelser har vist at kantinemåltider og gatekjøkkenmat også har et meget høyt saltinnhold. Ulike typer gatekjøkkenmat inneholdt i gjennomsnitt mellom 2 og 11 gram salt per person, og noen pizzatyper inneholdt så mye som 11-14 gram per porsjon.

- 70-80 prosent av saltinntaket kommer fra behandlet og bearbeidet mat. 10-15 prosent er naturlig i maten, mens 10-15 prosent kommer fra bordsalt vi selv tilsetter maten, forteller Ulla Toft.

Tenker ikke over saltinnholdet

Seniorrådgiveren i Helsedirektoratet forklarer at undersøkelser viser at forbrukeren er mindre opptatt av saltinnhold og legger ikke noe særlig vekt på dette når de handler i butikken. Istedet har man mer fokus på god smak, lav pris, sunnhet og produkter med mindre fett og uten sukker.

- Hverdagsmaten bidrar med mye salt. Det er store forskjeller i saltinnhold innen samme varegrupper. Blant annet så er ferdigretter, brødvarer og bearbeidede kjøttprodukter de største saltkildene. Vi trenger et samarbeid med matvarebransjen og bedre saltmerking, påpeker Johansson.

Salt er bygget opp av natrium og klorid og ett gram natrium tilsvarer 2,5 gram salt. Voksne trenger 3-4 gram salt om dagen og Helsedirektoratet anbefalet at saltinntaket begrenses til 5 gram per dag. Det gjennomsnittlige saltinntaket i Norge er anslått til å være omtrent 10 gram per dag hos menn og noe lavere hos kvinner.

Saltmerking av maten

I dag kan det være vanskelig for forbrukerne å finne ut hvor mye salt matvarene inneholder, men fra desember 2014 vil nye merkeregler gjelde i EU og i Norge. Da innføres krav om deklarasjon av saltinnholdet og alt natrium skal omregnes til og oppgis som salt.

WHO og EU har utarbeidet saltstrategier, og en rekke industrialiserte land har iverksatt nasjonale tiltak i løpet av de siste tiårene. I blant annet Finland har man arbeidet systematisk for å redusere befolkningens saltinntak siden slutten av 1970-årene.

I 2011 la Nasjonalt råd for ernæring fram forslag til en strategi for reduksjon av saltinntaket i befolkningen her i Norge. Saltstrategien bør føre til en gradvis reduksjon av saltinntaket i befolkingen til 6 gram per dag for kvinner og 7 gram per dag for menn innen 2018 og til 5 gram per dag innen 2025.

- Her er matvarebransjen og serveringsnæringen meget viktige, mener Johansson som legger til at det er viktig med en gradvis reduksjon slik at man tilvenner seg smaken.