(SIDE2): Kombinasjonen av røyking, høyt blodtrykk og et høyt kolesterolinnhold i blodet kan forkorte livet ditt med mellom 10 og 15 år, sammenlignet med personer som har en sunn livsstil.

Det hevder en undersøkelse fra University of Oxford, ifølge Jyllands-Posten.

Forskerne bygger sine påstander på en studie med 19.000 menn som er blitt fulgt i 38 år. Resultatet viser at 50-årige menn som har de tre risikofaktorene for hjertesykdom dør tidligere.

- Vi har vist at de kan forvente å leve til de blir 74 år, mens de som verken røyker, har for høyt blodtrykk eller for høyt kolesterol i blodet, kan forvente å leve til de blir 83 år, sier Robert Clarke, som er en av personene bak undersøkelsen.

Resultatet fra studien viser at de mest usunne, som tilsvarer 5 prosent av personene i undersøkelsen, dør før de sunneste 5 prosentene av testpersonene. Når man snakker om usunnhet så vektlegges røyking, diabetes, kolesterol, BMI og arbeid.

-Selv om risikofaktorene endrer seg over tid, så betyr risikofaktorene i 50-årsalderen en forskjell på 10-15 års levetid, mener forskerne.