De siste dagen har det vært et spesielt strømmarked: Langtidsprisene har falt dag for dag, samtidig som spotprisene har ligget på det høyeste på en måneds tid.

Årsaken til spriket er at frykten for energimangel i Europa i vinter nå er helt borte, samtidig som kaldt vintervær har lagt seg over hele Europa.

Men onsdag snur det. Det blåser opp mer i Europa, noe som gir mer vindkraftproduksjon. Det skjer samtidig som det er et betydelig temperaturskifte på gang, som gir mindre behov for oppvarming.

Klart fall i prisene

Strømbørsen Nordpool melder at strømprisen i Sør-Norge faller med 25 prosent sammenlignet med tirsdagens tall.

Et tilsvarende fall ser man også lenger nord i landet.

Prisene i Norge er stort sett lavere enn i våre naboland, med unntak av Sverige.

Langtidskontrakter har stupt i pris

Samtidig som spotprisene faller betydelig, tror nå markedet at prisene skal enda videre nedover fremover. Gassprisene har stabilisert seg på et vesentlig lavere nivå enn før nyttår, og samtidig som værutsiktene er er gode.

Bare tirsdag formiddag har prisene på strømkontrakter i Norden frem i tid falt med mellom 10 og 20 prosent på Nasdaq-børsen.

Prisfallet er særlig stort i mai.

Som en teknisk detalj er det nå ingen strømkontrakter i 2023 som er priset over 100 euro per MWh (omtrent 110 øre + mva per kWh) på nordisk nivå.

Februar-kontraktene har i løpet av to uker stupt fra 205 til 94 euro.