Mens et flertall av økonomene ventet uendret styringsrente fra Norges Bank torsdag, kuttes renten med 0,25 prosentpoeng til rekordlave 0,75 prosent.

Overraskelsen gir umiddelbart utslag i valutamarkedet, hvor kronen svekkes.

Mot dollar svekkes kronen til 8,38 fra 8,26, et stort utslag på så kort tid i valutamarkedet, mens en euro nå koster 9,39 kroner mot 9,26 kroner før rentebeslutningen klokken 10.

Etter svekkelsen er i tilegg den svenske kronen mer verdt enn den norske. En norsk krone koster nå 0,99 svenske.

Banken viser til at fallet i oljeprisen gjennom sommeren gjør at veksten i norsk økonomi trolig vil holde seg lav lenger enn tidligere lagt til grunn.

- Vekstutsiktene for norsk økonomi er svekket, og vi venter at inflasjonen etter hvert vil avta. Styringsrenten settes derfor ned nå, sier sentralbanksjef Øystein Olsen.

Les mer: Kutter til historisk lav rente

Les også: Storbank kutter renten

Les: Tror rentekutt vil fyre opp boligprisene