Gå til sidens hovedinnhold

Kraftig nedtur for Norges overskudd

Nytt bevis på at utlendingene kjøper færre norske varer.

Mandag er Statistisk sentralbyrå (SSB) ute med oversikten over utenrikshandelen.

Her kommer det frem at både eksporten og importen har avtatt markant det siste året.

I mai var eksporten på vel 72,9 milliarder kroner, mens importen endte på vel 42,8 milliarder kroner. Sammenligner man med samme måned i fjor er nedgangen her på henholdsvis 11,2 og 3,6 prosent.

Handelsbalansen for mai endte på 30,1 milliarder kroner, noe som er en nedtur for overskuddet på hele 20,1 prosent sammenlignet med tilsvarende periode i fjor.

Selger stadig mindre olje
Sterkt medvirkende i eksportfallet finner man eksporten av olje, som gradvis har vist nedgang de siste årene.

Verdien av råoljeeksporten beløp seg til 23,6 milliarder kroner i mai, dette var verdinedgang på 16,6 prosent fra i fjor. Både volum- og prisendringer lå bak reduksjonen. Det ble eksportert 5,4 millioner færre fat olje enn i mai 2012, og totalt 39,2 millioner fat i mai 2013. Prisen per fat råolje falt med nesten 32 kroner i samme tidsperiode, og endte på 601 kroner fatet.

Eksporten av naturgass gikk også ned litt, med 3,9 prosent, til totalt på 19,2 milliarder kroner i mai. Det ble eksportert 8,6 milliarder standard kubikkmeter naturgass i gassform samme måned, dette var tilnærmet likt med fjoråret.

Sprelsk opptur
Men samtidig som vi stadig har mindre å selge av vår viktigste råvare finnes det også lyspunkter - i form av fisk og sjømat.

Eksporten av gruppen matvarer og levende dyr økte med 24,5 prosent mot fjorårets mai. Oppgangen skyldes høyere laksepriser som dro opp verdien av fiskeeksporten betydelig, til 4,8 milliarder kroner totalt.

Les også: Nye milliardsprell i Fredriksens laksekamp

Alt annet faller
Den totale fastlandseksporten endte på 29,1 milliarder kroner i mai, dette var en nedgang på 7,8 prosent mot i fjor. Alle hovedvaregruppene, bortsett fra matvarer, gikk ned.

Størst fall finner man i gruppen raffinerte mineraloljeprodukter, der eksporten ble redusert med nesten 20 prosent mot samme måned i fjor og endte på totalt 3,8 milliarder kroner. Maskiner og transportmidler var 13 prosent lavere enn i fjor. Undergruppene andre transportmidler og elektriske maskiner bidro mest til nedgangen. Bearbeidde varer beløp seg til 5,8 milliarder kroner, ned 415 millioner kroner mot fjoråret. Eksporten av alle metalltyper falt i verdi. Jern og stål som falt mest, 19,8 prosent mot mai 2012.

Gir mindre tilbake
Samtidig som utlandet nå kjøper færre norske produkter bruker vi også mindre på å kjøpe varer fra utlendningene.

Importen i mai beløp seg til 42,8 milliarder kroner, en nedgang på 1,6 milliarder kroner eller 3,6 prosent mot samme periode i fjor. Nedgangen var fordelt over flere varegrupper.

Importen av brenselsstoffer falt med 1,3 milliarder kroner, tilsvarende 32,5 prosent, fra mai 2011 til mai 2012. Gruppen beløp seg til 2,7 milliarder kroner. Bearbeidde varer ble redusert med 13,5 prosent, til 6,4 milliarder kroner, i den samme perioden.

Av oppganger markerte gruppene maskiner og transportmidler samt ikke-spiselige råvarer seg. Disse to gruppene endte på henholdsvis 16,8 milliarder kroner og 2, 9 milliarder kroner i mai 2012, en oppgang på 2,9 prosent og 13,5 prosent fra mai 2011.

Følger svake signaler
Tallene fra SSB kommer etter at Norges Bank fredag kom med en veldig svak rapport.

I det siste Regionalt nettverk, som består av intervjuer med en rekke norske bedrifter, kommer det tydelig frem at veksten i norsk økonomi har avtatt bredt de siste månedene.

Alle næringer som dekkes i undersøkelsen rapporterer om lavere veksttakt, da også de for oljeleverandørene og bygg og anlegg - som har vært markante for oppgangen.

- Det bekrefter vårt syn om at de to av de viktige driverne bak den høye veksten i fastlandsøkonomien i fjor, ser ut til å bli mindre viktige i år. Det er fortsatt en viss todeling å merke seg, med betydelig høyere veksttakt blant oljeleverandørene enn i hjemmemarkedsindustrien og eksportindustrien, men forskjellene ser ut til å avta gradvis, melder DnB Markets i sin morgenrapport.

Spådommen om fremtiden det neste halvåret steg litt, men tilsvarer normalt en vekst i BNP på om lag to prosent, som er godt under fjorårets vekst på 3,5 prosent, ifølge DnB Markets.

I en artikkelserie de siste dagene har Nettavisen NA24 belyst problemstillingen om Norges økonomi er på vei til å bli sykt.

- Mer avhengig enn mange tror
Sist ut er meglerhuset Pareto som i sin årsrapport ser klare faresignaler knyttet til den norske økonomien.

- En mer grunnleggende form for risiko gjelder den norske økonomien, som i 2012 har fremstått som både frisk og robust. På lengre sikt bør man ikke ta dette for gitt.

For Paretos egne analyser tilsier at norsk økonomi har vært enda mer oljedrevet enn det som er allment kjent.

- Tradisjonelle BNP-tall fanger ikke opp prisendringer på olje, så det kan være greit å starte med inntektstall. Ifølge regjeringens siste perspektivmelding har prisøkningen på olje og naturgass bidratt med 2,0 prosentpoeng av den årlige snittveksten på 3,3 prosent i disponibel realinntekt for Norge i perioden 2004-2011.

Les mer: Brannfakkel fra Norges mektigste finansmann

LES OGSÅ:

- Norge er på vei til å bli sykt

- Vi er et lite land og har cirka 600.000 som står utenfor

- Lønnen til alle nordmenn må stagges

Vil skrote Jens' hjertebarn

- Jens Stoltenberg har sviktet

Ap slår kraftig tilbake mot regjeringskollega

- Norsk økonomi er et pyramidespill

Reklame

8 superkupp på kjøkkenutstyr

Kommentarer til denne saken