Gå til sidens hovedinnhold

Kraftig prisstigning på strøm - og det blir enda dyrere

Prisen på strøm har steget kraftig etter nyttår, og ser ut til å øke enda mer de kommende to månedene

De fire første dagene i fjor var den gjennomsnittlige dagspotprisen på strømbørsen 19,8 øre per kilowattime. De samme dagene i år er prisen oppe i 30,4 øre. Det gir store utslag for vanlige strømkunder.Det er handelen med CO2-kvoter som slår ut på norske strømkunders regning. 20 leverandører har allerede passert 40 øre per kilowattime (kWh), mens de fleste andre ligger like under. Aller billigste strømleverandør av de landsdekkende leverandørene er SEA Norge med 33,42 øre per kWh. Dyrest av samtlige leverandører i Norge er HelgelandKraft med 43,63 øre per kWh.Kraftig opp

De siste dagene har børsprisen på strøm ligget 30-40 prosent høyere enn på tilsvarende tidspunkt i fjor, og aktørene som handler strøm i framtidsmarkedet på kraftbørsen Nord Pool tror at strømprisen vil fortsette å stige de kommende to månedene.


Prisnivået i Europa er med på å trekke norske strømkunders strømregning opp, ettersom norsk kraft tilbys på det europeiske markedet og omvendt.Informasjonsdirektør Knut Lockert i Nord Pool sier til NTB at det neppe er konflikten mellom Russland og Ukraina som har før til prisøkningen de første dagene av 2006. Kaldt vær i Europa kan ha påvirket prisene noe. En generell økning i prisen på gass og olje trekker strømprisen noe opp. Prisøkningen på kull i Europa har en direkte effekt på våre strømpriser.CO2-kvoter

– Den enkeltfaktoren som muligens har innvirket mest på strømprisene her hjemme er handelen med CO2-kvoter. Produsenter av kullkraft og annen kraft som gir CO2-utslipp, må for deler av sin produksjon kjøpe såkalte utslippsrettigheter. Dette skjer gjennom handelen med CO2-kvoter. I og med at disse kvotene innebærer en kostnad for kullkraftprodusentene, så betyr dette at kullkraftprodusentene må ha en høyere pris for kraften sin enn tidligere, for at det skal lønne seg å produsere kraft i markedet. Norsk vannkraft, som ikke trenger CO2 kvoter, har gjennom dette systemet fått en merverdi i forhold til tidligere, sier Lockert.Lockert opplyser at disse kvotene nå ligger på 22-23 euro, og har vært helt oppe nesten 30 euro. Dette er minst fire ganger mer enn hva mange antok før handelen med CO2-kvoter startet i regi av Nord Pool i februar i fjor. Da regnet man med en pris på 5-7 euro per kvote.(©NTB)

Kommentarer til denne saken