Gå til sidens hovedinnhold

Kraftig turbulens i flytrafikken

Flytrafikken i Norge er på full fart nedover. I november stupte trafikken med 7,4 prosent.

Flytrafikken falt kraftig i november. I forhold til samme måned i fjor falt innenlandstrafikken med hele 7,4 prosent. For utenlandstrafikken var nedgangen på 5,8 prosent.

NA24 - din næringslivsavis

Totalt reiste i underkant av 3,1 millioner passasjerer til og fra en av Avinors lufthavner i november, ifølge tall fra Avinor.

–Det er ingen tvil om at vi i tiden framover må ta høyde for en nedgang i trafikken og tap av inntekter som en følge av dette. Avinor jobber i øyeblikket med å se på hvilke justeringer vi må gjøre på kortere sikt. Samtidig har Avinor et ansvar for å tenke langsiktig, slik at luftfarten i Norge også kan møte utviklingen som kommer ved et positivt omslag i norsk og internasjonal økonomi, sier konsernsjef Sverre Quale i pressemeldingen

Mest ned på Gardermoen
Størst nedgang blant landets største lufthavner har Oslo Lufthavn Gardermoen. Her er det registrert en total nedgang i antall passasjerer på 10,3 prosent sammenlignet med november i fjor. Deretter følger Trondheim lufthavn Værnes med en nedgang på 7,5 prosent. Bodø lufthavn har en nedgang på 6,8 prosent, Stavanger lufthavn Sola 2,6 prosent, Bergen lufthavn Flesland 1 prosent og Tromsø lufthavn Langnes 0,7 prosent.

Langt færre fly
De mellomstore lufthavnene har en samlet nedgang i november på 4,6 prosent. Blant de mellomstore lufthavnene har Molde lufthavn Årø en nedgang på 14,1 prosent, mens Alta og Karmøy lufthavn har en nedgang på henholdsvis 12,5 prosent og 12,3 prosent.

Antall flybevegelser (rute, charter og frakt) gikk ned med 5,4 prosent, sammenlignet med november i fjor. Så langt i år har det likevel vært en total økning i antall flybevegelser på 1,2 prosent.

Reklame

Her får du tak i den nye Pondus-boka

Kommentarer til denne saken