Gå til sidens hovedinnhold

Kraftigste produsentprisvekst på 13 år i USA

Den amerikanske produsentprisindeksen, som måler inflasjon i produsentleddet, steg i januar raskere enn den har gjort på 13 år

Produsentprisindeksen i USA økte i januar med 1,6 prosent fra desember til januar. Markedet hadde på forhånd ventet en økning på 0,5 prosent.Veksten er den høyeste på 13 år, drevet opp primært av energipriser, men også av matvarepriser og prisen på nye biler.Kjerne-produsentprisindense, hvor matvarer og energi er holdt utenom, steg med 0,9 prosent, mot forventet 0,1 prosent.BakgrunnDen amerikanske produsentprisindeksen måler prisen på varer på produsentleddet, i stedet for til sluttbruker, som i den mer profilerte konsumprisindeksen.Produsentprisene måles på tre nivåer, råvarer, under arbeid og ferdigvarer. Det første leddet vil i stor grad være kjent gjennom råvarepriser, så det senere leddene er jevnt over viktigere.Det oppgis et totaltall, og et tall som holder matvarer og energi utenom. Det siste blir vanligvis ansett som viktigst fordi matvarer og energi ofte viser store utslag fra måned til måned.Hovedfokus er på endring fra foregående måned, men det offentliggjøres også et tall for endring på årsbasis.

Reklame

Strømsjokk: Så mye billigere er fastpris enn spot