Gå til sidens hovedinnhold

Kredittilsynet bekymret over gullrenter

Kredittilsynet følger nøye med på banker som bruker uvanlig høye innskuddsrenter for å tiltrekke seg kapital. iMarkedet skrev i går om de høye innskuddsrentene som en del småbanker tilbyr

Som iMarkedet skrev i går (

Farvel til 6-tallet på innskudd

), vil nok de beste innskuddsrentene snart falle under 6 prosent, men fortsatt ligger de beste tilbudene så høyt som 6,30 prosent, mens Norges banks styringsrente nå er kuttet til 5,00 prosent.Flere av bankene benytter nå bevisst innskudd for å finansiere sin virksomhet, fordi markedet for å hente inn kapital gjennom obligasjons- eller sertifikatlån i praksis er stengt for små banker.Det er nå, i alle fall i teorien, mulig å låne penger med sikkerhet i bolig hos en bank, for så å putte pengene på konto i en annen bank - og få gevinst.Seksjonssjef Kjell Arne Aasgarden i Kredittilsynet bekrefter overfor iMarkedet at tilsynet følger med på denne situasjonen.- Dette er et tema som vi har hatt en stigende årvåkenhet mot, sier Aasgarden.- Når et knippe banker har tilpasset seg på innskuddsrentesiden på denne måten, er det noe som absolutt påkaller vår årvåkenhet, sier han, og legger til at tilsynet følger med på om dette blir en ensidig finansieringskilde for banker og om situasjonen blir langvarig.En viktig grunn til at det er enklere for en del banker å tiltrekke seg innskudd enn å hente inn penger i det profesjonelle markedet for egenkapital eller lånekapital, er at bankinnskudd er garantert av staten, noe de andre kapitalkildene ikke er. Det betyr at innskytere ikke trenger å kalkulere inn noen risikopremie når de setter penger på konto i en lite solid bank.Den norske ordningen dekker innskudd opp til 2 millioner kroner, og det er høyt i internasjonal sammenheng.Aasgarden sier seg enig i at innskuddsgarantien bidrar til at kundene ikke trenger å vurdere soliditeten i bankene de putter penger i.Størrelsen på denne garantien ble vurdert og fastsatt til 2 millioner kr. ved innføringen av den nye sikringsordningen av 1996.

Reklame

Dette påskeegget er nesten for godt til å være sant