Gå til sidens hovedinnhold

Kredittilsynet refser PwC

Kredittilsynet går ut med knallhard kritikk av PricewaterhouseCoopers og revisor Johnny Skaug, som blant annet var revisor for telekomfadesen Enitel

Kredittilsynet retter sterk kritikk mot PricewaterhouseCoopers og deres oppdragsansvarlige revisor Johnny Skaug i forbindelse med rådgivningsoppdrag for tre revisksjonsklienter i årene 2000 og 2001, ifølge en pressemelding.Det fremgår ikke hvilke klienter kritikken omfatter, men Skaug var blant annet revisor for børsnoterteEnitel, som gikk dundrende konkurs.- Konklusjonen er at den rådgivningsvirksomhet som har funnet sted er sterkt kritikkverdig og har satt revisors objektivitet og uavhengighet i fare, heter det i pressemeldingen.Kredittilsynet har vurdert om statsautorisert revisor Skaugs godkjenning som revisor skulle trekkes tilbake, men finner etter en totalvurdering ikke å ville gjøre det.Tilsynet legger i denne forbindelse vekt på at revisjonsselskapet har påtatt seg en betydelig del av ansvaret for å ha klarert de rådgivningstjenester som er ytt, og at selskapet har hatt manglende og sviktende rutiner på dette området.Kredittilsynets endelige merknader i saken blir offentlig tilgjengelige tirsdag 27. mai 2003.Vurderingene er knyttet til Kredittilsynets undersøkelse av de største revisjonsselskapenes rådgivningstjenester til revisjonsklienter. Undersøkelsen omfattet også revisjonsselskapenes samarbeidende konsulent- og advokatfirmaer.

Reklame

Påskeegg 2021: Dette er våre favoritter