Hva koster et kredittkort?

Sist oppdatert: 27 februar 2017

Kostnaden for et kredittkort avhenger av kortutstederens priser. Det finnes i dag to typer kredittkort på markedet: kredittkort med gebyr og gebyrfrie kredittkort.

Gebyrfrie kredittkort har ingen gebyrer tilknyttet bruken av kortet. Dette betyr at det er gebyrfritt å holde kortet og gjennomføre transaksjoner med det. Visse kredittkort som markedsføres som gebyrfrie kan imidlertid ha kostnader tilknyttet bruken.

Disse kostnadene vil variere fra utsteder til utsteder. Vanlige ekstra-gebyrer på såkalte gebyrfrie kredittkort er:

  • Gebyr ved overføring fra kort til konto
  • Gebyr ved kontantuttak i minibank
  • Gebyr ved kontantuttak i bank

Det finnes kredittkort som er helt gebyrfrie, men det er et begrenset utvalg av disse på markedet.

Kredittkort med gebyrer kan i tillegg til de overnevnte kostnadene også ha årsgebyr, varekjøpsgebyr, etableringsgebyr, efakturagebyr og gebyr for tilleggskort. Prisene vil variere fra kredittkort til kredittkort. Årsgebyret er generelt sett det høyeste gebyret på kredittkort med gebyrer, med priser på over 500 kroner i visse tilfeller.

Noen kredittkort er merket som mer eksklusive enn andre av utstederen. Eksempler på dette er American Express Platinum, DNB Saga Gold og Diners Club privatkort. Disse kredittkortene har høyere årsavgift enn vanlige kredittkort med gebyrer.

Kredittkort gir kortholderen en såkalt gratis betalingsutsettelse. Dette betyr at kjøpene som gjennomføres med kortet utsettes og samles på en månedlig faktura, uten noen ekstra kostnad. Dersom denne fakturaen ikke betales innen fristen vil det imidlertid påløpe renter på kredittkortets gjeldsbeløp.

Effektiv rente på kredittkort i Norge varierer i stor grad, og ligger stort sett på mellom 15% og 30%. Renten kortutsteder tilbyr uttrykkes som et årlig gebyr på utestående kredittkortgjeld.

Kostnaden for et kredittkort vil altså avhenge av kortutsteder og kortholder. Dersom kredittkortfaktura betales innen fristen vil det ikke beregnes renter av kredittkortbruken. Da er det kun gjeldende gebyrer som må betales på kredittkortet.

Kredittkort
  • Raskt og enkelt
  • Gratis tjeneste
  • Helt uforpliktende