Hvordan fungerer en kredittsjekk?

Sist oppdatert: 08 november 2016

Du har helt sikkert lest og hørt om kredittsjekk i forbindelse med forskjellige kredittkort. Dette er den viktigste undersøkelsen som gjøres av deg før du får søknaden din godkjent eller avslått. Det finnes svært få kredittkortselskaper som ikke gjennomfører en kredittsjekk av søkerne sine. Denne undersøkelsen er bankenes viktigste verktøy for å bestemme utfallet av søknaden din. Når du skal søke om kredittkort er det derfor viktig å forstå hva en kredittsjekk er. Resultatet av denne sjekken vil ha en stor innvirkning på om du kan skaffe deg et kredittkort eller ikke.

Hva er en kredittsjekk?

Når en bank eller et kredittkortselskap gjennomfører en kredittsjekk kontrollerer de i prinsippet økonomien din. De gjør dette for å finne ut av om du vil ha mulighet til å betale tilbake på kreditten. Fordi man i praksis tar opp gjeld på et kredittkort er tilbyderne nødt til å vite om du vil klare å innfri gjelden din. Kredittsjekken er i de fleste tilfeller helt automatisk – dette er grunnen til at du kan få så raskt svar på søknaden din. På kredittsjekken ser tilbyder i hovedsak etter aktive inkassosaker. Dersom du har gjeld du ikke har klarer å betale tilbake innen fristen er det vanlig å motta et inkassokrav.

Dette er en inndriving av gjelden din og kan i verste fall føre til tvunget salg av eiendeler du har tatt pant i. Dersom kredittkortselskapet finner en aktiv inkassosak er det sannsynlig at du vil få avslag på søknaden din. Kredittsjekken gir også informasjon om din folkeregistrerte adresse, skatteligningen din, beregnet bruttoinntekt og næringsinteresser. For å kunne gi deg en forsvarlig kreditt sørger altså tilbyderne for å skaffe seg en god oversikt over økonomien din ved hjelp av kredittsjekken.

Hvem gjennomfører kredittsjekken?

De fleste kredittkorttilbyderne i Norge bruker et selskap som spesialiserer seg på kredittsjekker når de skal behandle søknaden din. De største kredittsjekk-bedriftene i Norge er Experian og Bisnode. Experian er verdensledende på analyse, data og statistikk. Selskapet hjelper bedrifter i Norge med å vurdere risikoen på forskjellige kunder, og da primært med tanke på kredittsjekk av privatpersoner. Bisnode er også et analyse-selskap som gjennomfører kredittsjekk for en rekke bedrifter i Norge. Det er lurt å være klar over hvilke selskap som vurderer hvor mye kreditt du skal få.

På både Bisnode og Experian sine hjemmesider kan du gjøre en kredittsjekk av deg selv mot betaling, og dermed få full oversikt før kredittkortselskapene får det. Du kan også gjøre en gratis kredittsjekk ved å kontakte et av kredittopplysningsselskapene og kreve innsyn i de registrerte personopplysningene dine. Du bør gjøre en slik sjekk før du søker om kredittkort. Dersom du finner feil kan du kontakte selskapet du mottok opplysningene fra og be dem om å rette opp. Da er du trygg på at du har alt på det rene før du søker hos kredittkortselskapene.

Når kan en kredittsjekk gjøres?

I Norge har vi et strengt lovverk rundt både kreditt og inkasso. En kredittsjekk kan kun gjennomføres dersom det er en saklig grunn til det. Når du søker om kredittkort gjøres sjekken fordi selskapet må vurdere kreditten din. For at et kredittopplysningsselskap skal ha lov til å gi ut informasjon om deg må de ha konsesjon fra Datatilsynet. Dette er for å sikre forsvarlig forvaltning av kredittinformasjon. Denne er hemmelig og du må derfor akseptere at kredittkortselskapet sjekker den når du søker. Det er kun når du skal handle varer på kreditt at selskaper har en saklig grunn til å gjøre en kredittsjekk av deg. Dersom du mottar brev om at en kredittsjekk er gjennomført, men ikke har sagt ja til en slik sjekk må du kontakte kredittopplysningsselskapet.

Hvordan kan du bedre din kredittscore?

Kredittscore brukes av de fleste kredittkortselskaper i dag. Dette er en poeng-beregning som viser hvor sannsynlig det er at en person vil få en betalingsanmerkning i løpet av de neste 12 månedene. Denne beregningen er en statistisk analyse av kreditthistorien din og vil avhenge av antall betalingsanmerkninger du har hatt. Det vil være forskjell på de forskjellige kredittkortselskapene og hvor høy kredittscoren din må være for å få søknaden innvilget. Det viktigste du kan gjøre for å bedre kredittscoren din er å gjøre opp for tidligere betalingsanmerkninger.

Dersom du har aktive inkassosaker bør du betale ned på gjelden din før du søker om kredittkort. Da vil du også motta bedre tilbud fra flere kredittkortselskaper. Renta du får på kredittkortet ditt avhenger helt og holdent av hva slags kredittscore du har. Dersom et kredittkortselskap tar høyde for lav kredittscore ved å øke renten de tilbyr bør du være klar over dette før du søker om kredittkortet deres. Du kan potensielt ende opp med en skyhøy rente som vil koste deg mye i fremtiden. Da kan det hende at det er billigere for deg å bedre kredittscoren din ved å betale gjeld enn å bli sittende med en høy rente på kredittkortet ditt.

Kredittkort
  • Raskt og enkelt
  • Gratis tjeneste
  • Helt uforpliktende