Hvordan tjener kredittkortselskapene penger?

Sist oppdatert: 21 juni 2019

Kredittkortene som tilbys på det norske markedet markedsføres i all hovedsak med å være gebyrfrie. Du som kortholder skal i prinsippet ikke betale en krone for å ha kortet eller kortene dine i lommeboka. Allikevel er kredittkortbransjen svært lukrativ, med en omsetning på mange hundre millioner kroner i året.

På bakgrunn av dette er det interessant å ta en titt på hvordan kredittkortselskapene egentlig tjener penger. Å være klar over hvilke punkter du kan måtte betale for gjør deg til en mer bevisst og forsvarlig forbruker. Forhåpentligvis gir det deg også litt ekstra motivasjon til å holde deg helt unna kredittkortgjeld.

Gratis for kortholderen – eller?

Som nevnt finnes det et stort utvalg av kort på markedet som er det som kalles for gebyrfrie. I bunn og grunn skal du som har et slikt kredittkort ikke betale en krone for å bruke det. Det er også helt sant at det finnes kostnadsfrie kredittkort. Dette avhenger imidlertid av at du bruker kortet ditt på riktig måte.

Ser man på de store tilbyderne av kredittkort i Norge, som Bank Norwegian, Santander, Komplett Bank og lignende kreditorer vil man også oppdage at de faktisk tilbyr kredittkort som er helt gratis. Så hvordan tjener kredittkortselskapene penger? Noe må de jo gjøre for å få virksomheten sin til å gå rundt.

Vi skal ta en grundig titt på de viktigste inntektskildene om litt. Men innledningsvis kan vi si at gode kredittkort er gratis for kortholderen. De skal verken ha årsgebyr, faktureringsgebyr eller uttaksgebyr. De skal også komme med det som heter en rentefri betalingsutsettelse, som er selve lånestrukturen kredittkort baserer seg på.

Kredittkort er nemlig en form for usikrede lån. Kortutsteder yter en kreditt til deg som kortholder. Denne kan ligge på så lite som 5000 kroner og så mye som 150.000 kroner. Innenfor en rentefri betalingsperiode – som oftest på rundt 50 dager – er det kostnadsfritt for deg å låne disse pengene av kreditoren din.

Tjener kredittkortselskapene penger på skjulte avgifter?

Det går rykter om at kredittkortselskapene tjener seg rike på å skjule avgiftene sine. Dette stemmer imidlertid ikke. Men det er sant at det tidvis kan være vanskelig som kortholder å få helt konkrete opplysninger om akkurat hva man må betale for på et kredittkort.

Eksempelvis er det vanlig at man kan ta ut kontanter gratis i utlandet med et kredittkort. I og med at kortene gjerne kommer med en reiseforsikring er det mange som velger å bruke kredittkort på ferien. Når man kommer hjem til Norge er det derimot mer vanlig at man må betale et gebyr for å ta ut pengene.

Her er det viktig å være oppmerksom på at det er du som kortholder som er ansvarlig for å fremskaffe informasjonen du trenger. Derfor er det lurt å stille spørsmål om samtlige potensielle gebyrer før du takker ja til et kredittkort. Tjener kredittkortselskapene penger på å skjule avgiftene sine? Nei. Finnes det derimot avgifter som kan være vanskelige å finne frem til? Ja.

Rente på ubetalt kredittkortgjeld: Slik tjener kredittkortselskapene penger

Den desidert største inntektskilden til kreditorer er ubetalt kredittkortgjeld. Husk på at flere av bankene som tilbyr kredittkort også tilbyr usikrede lån. Da vil hovedinntekten ligge i renter på utestående lån. Men ser man på rene inntekter fra kredittkort er det allikevel gjeld som gjenstår utover den rentefrie betalingsperioden som bringer inn mest penger.

Her kommer altså ‘gratisdagene’ du får på et kredittkort inn i bildet. Du som allerede har et kredittkort vet hvordan det fungerer. Du bruker kredittkortet ditt fra den første til den siste dagen i måneden. I den påfølgende måneden, mellom den 15. og den 25. er det forfall på kredittkortfakturaen din.

For at kredittkortet skal fortsette å være kostnadsfritt må du betale inn gjelden din før fakturaen forfaller. Når den gjør det begynner nemlig rentene å løpe på utestående beløp. Og denne renten ligger høyt på kredittkort. Det er vanlig med en effektiv årlig rente på mellom 20 % og 30 %.

Slik ser kredittkortgjeld på 40.000 kroner ut over ett år:

Effektiv rente: 22,53 %

Kostnader: 4576 kroner

Total kostnad: 44.576 kroner

Bankens fortjeneste i eksempelet over er altså 4576 kroner. Dersom du ganger dette med de hundre tusenvis av kredittkortkundene som finnes i Norge er det ikke vanskelig å forstå hvordan ting henger sammen. Da tjener kredittkortselskapene penger på gjelden som forfaller vet den rentefrie betalingsperiodens slutt.

Kikker man på tall fra de tre kreditorene vi nevnte over kommer følgende fram:

Bank Norwegian

Bank Norwegian hadde per 31. mars i år 6.610.519.000 kroner i utestående kredittkortlån. Renteinntektene på denne gjelden lå på 351.124.000 kroner i første kvartal av 2019.

Komplett Bank

I 2018 hadde Komplett Bank renteinntekter på 183.700.000 kroner fra utestående kredittkortgjeld. Inntekten deres fra provisjon og gebyrer lå på 45.200.000 kroner.

Santander Bank

I første kvartal av 2019 hadde Santander Bank utestående kredittkortgjeld på 6.878.000.000 kroner i hele Norden (Norge, Sverige og Danmark). Dette var ganske nøyaktig 25 % av den totale virksomheten, der lån lå på 28.166.000.000 kroner. 25 % av de totale netto renteinntektene for kreditoren lå på 442.500.000 norske kroner.

Tjener kredittkortselskapene penger på uttak i minibank?

Andre inntektskilder: Uttak i minibank med kredittkort

Som vi var inne på tidligere tjener kredittkortselskapene penger på uttak i minibank – i Norge. Det er nemlig helt uvanlig at det tas gebyrer for uttak i utlandet. Du som har tenkt å bruke kredittkortet på reise bør i alle fall sørge for å skaffe deg et kort som ikke gjør det. På den annen side er det uvanlig å finne kort med gratis uttak i Norge.

Dersom du skal ta ut kontanter her hjemme må du regne med å betale et fastsatt gebyr, et prosentgebyr av beløpet du tar ut, eller begge deler. Det kan eksempelvis være 40 kroner + 1,5 % av uttaket. Tar du ut 1000 kroner koster uttaket deg dermed 55 kroner. Småpenger for deg, men store penger for kredittkortselskapene som har tusenvis av kunder.

I tillegg til dette tjener kredittkortselskapene penger på at rentene begynner å løpe umiddelbart på uttaksbeløpet ditt. Husk at kredittkort opererer med kreditt. Dette er lettere å administrere når man har å gjøre med digitale transaksjoner. Når du tar ut penger kan du derimot bruke disse umiddelbart. Derfor må du også betale renter fra dag én.

Tilsvarende er det dersom du bruker kreditten din til å overføre penger til bankkontoen din. Visse kredittkortselskaper tilbyr denne tjenesten. Dette blir også som et uttak fra kredittkortkontoen din, og kommer dermed med gebyrer og løpende renter fra dagen du overfører pengene.

Andre inntektskilder: Valutapåslåg ved bruk i utlandet

Et annet gebyr du vil møte på, også på gebyrfrie kredittkort, er det som kalles for et valutapåslag. Det er som oftest billigere å betale i lokal valuta enn i norske kroner når du drar kortet i utlandet – selv om du ofte vil få tilbud om alternativet. Allikevel betaler du mer enn den aktuelle, løpende valutakursen.

Et valutapåslag er kredittkortselskapenes måte å sikre seg mot svingninger i valutakursene på, som er helt vanlig. Du kan eksempelvis dra kortet ditt når den amerikanske dollaren ligger på 7,9 kroner. Har den flyttet seg opp til 8,4 kroner innen transaksjonen går gjennom har kortutstederen din tapt penger.

Dette er forklaringen til valutapåslaget. Men svingningene kan rimeligvis svinge i bankens favør også. Dermed kan man anse valutapåslag ved bruk i utlandet som en annen inntektskilde for kredittkortselskapene. Vær oppmerksom på at valutapåslag er standard for alle bankkort, uavhengig av om de er kredittkort eller ikke.

Slik sørger du for at kredittkortet ditt forblir kostnadsfritt

Det absolutt viktigste og beste tipset for å holde et kredittkort gratis er selvfølgelig å unngå kredittkortgjeld. Dersom man først velger å utsette penger man skylder er det krevende å ikke venne seg til løsningen. Derfor bør du holde orden i kredittkortforbruket ditt. Husk på at det er lånte penger du benytter deg av hver gang du drar kortet.

Videre er det lurt å gjøre seg godt kjent med samtlige gebyrer på kortet du takker ja til. Ikke ta det for god fisk at kredittkortet er helt gebyrfritt – sannsynligvis er det ikke det. Så lenge du vet hva all bruk koster er det lettere for deg å bruke kortet som du vil.

Avslutningsvis anbefaler vi at du med jevne mellomrom sjekker kredittkortkontoen din. Det er lett å la transaksjonene gå i glemmeboka fram til du mottar kredittkortregningen. Men akkurat som at du holder styr på debetkort-kontoen din bør du følge med på kredittkortet også. Da er du på god vei til å være en forsvarlig forbruker. I tillegg er du også et steg nærmere et faktisk gebyrfritt kredittkort.

Kredittkort
  • Raskt og enkelt
  • Gratis tjeneste
  • Helt uforpliktende