I hvilken grad kan du påvirke din egen kredittscore i en kredittsjekk?

Sist oppdatert: 27 november 2019

Uansett hva slags lån du skal søke om vil det gjennomføres en kredittsjekk av deg. I dag er dette en i stor grad automatisert prosess, som tar noen sekunder. Men hvordan fungerer egentlig dette systemet? Hvordan beregnes kredittscoren din? Og har du egentlig noen innvirkning på poengsummen du får i en kredittsjekk? I denne artikkelen tar vi en grundig titt på temaet, slik at du kan stille med sterkere kort neste gang du skal søke om lån eller kreditt.

Hva er kredittsjekk og kredittscore?

Man kan tenke på en kredittsjekk som en gjennomgang av den privatøkonomiske situasjonen din. Formålet med vurderingen er å se på om det er realistisk at du kan håndtere lånet du søker om. Her er det både lovfestede faktorer og bankbestemte faktorer med i bildet.

Kredittopplysningsselskapene bruker det som kalles for et ‘scorekort’ for å beregne din kredittscore. Kredittscore er en poengsum som sier noe om hvor sannsynlig det er at du vil pådra deg en betalingsanmerkning de neste 12 månedene. Jobben til disse selskapene er altså å velge ut faktorene de har tilgang til (ligningstall m.m.), og kombinere disse slik at de gir en riktigst mulig prognose om sannsynligheten for en betalingsanmerkning.

Bisnode jobber eksempelvis med en poengsum fra 1-100, der 100 er den beste kredittscoren man kan få. Deretter er det de ulike bankene og kundene til kredittopplysningsselskapet som bestemmer hvor grensen skal gå for godkjent eller ikke godkjent. Vi kommer til å ta en gjennomgang av hvilke faktorer som er viktige for beregningen litt lenger ned i denne artikkelen.

Hvilke selskaper kan gjennomføre en kredittvurdering av deg?

En ny kredittopplysningslov betyr endringer for hvordan kredittsjekk kommer til å gjennomføres i Norge fremover. Loven har imidlertid ikke trådt i kraft enda. Inntil videre er det disse fire selskapene som kan gjennomføre kredittsjekk på privatpersoner:

– Experian
– Bisnode
– EVRY
– Creditsafe

På grunn av strengt personvern er kredittopplysningsbyråene i aller høyeste grad lovregulerte. I praksis betyr dette at det finnes en rekke begrensninger for hvilke dataelementer selskapene får bruke når de skal utarbeide modellene sine.

Det er eksempelvis ikke tillatt å bruke historikk om tidligere betalingsanmerkninger når man skal utarbeide kredittscore. Dersom du har hatt en betalingsanmerkning tidligere vil dette med andre ord ikke ha noen innvirkning på din kredittscore i dag. Faktisk oppdateres kredittopplysningsdatabasene flere ganger om dagen, så dersom du innfrir et inkassokrav eller en betalingsanmerkning i dag skal denne ikke påvirke poengsummen din i morgen.

Det er derimot en annen sak om man tar en titt på eksisterende gjeldsposter – altså gjeld du sitter med nå. Tidligere har det vært et problem for kredittopplysningsbyråene at de ikke hadde tilgang til gjeldsinformasjon. Nå har derimot gjeldsopplysningsloven gjort det mulig å få et betydelig bedre bilde av den reelle gjeldssituasjonen til lånsøkerne.

Viktige faktorer i kredittscore

De viktigste faktorene i en kredittsjekk

Så hva er da de viktigste faktorene som påvirker din kredittscore? Husk på at scorekortene oppdateres jevnlig, og kan variere fra byrå til byrå. Her er derimot noen av de viktigste faktorene i følge Bisnode:

Netto formue
Netto formue er det du eier minus gjeld. I skatteligningen er imidlertid bolig og enkelte andre formuesgjenstander verdsatt med en vesentlig lavere verdi enn markedsverdi, og det finnes en del bunnfradrag som kan trekkes fra. Gjelden står imidlertid med full verdi, slik at de fleste i etableringsfasen står med 0 (eller reelt minus) i netto formue. Det å ha positiv netto-formue er derfor noe som slår svært positivt ut i score-modellene.

Betalingsanmerkning
En betalingsanmerkning er naturlig nok et av de viktigste dataelementene i et scorekort. Har man en aktiv betalingsanmerkning vil man være ekskludert fra de fleste kreditt-tilbudene. Uansett vil en anmerkning medføre at man kommer helt nederst på score-skalaen. Den gode nyheten er at, som vi nevnte tidligere, dersom du innfrir en stående betalingsanmerkning skal dette oppdateres nesten umiddelbart.

Inntekt
Inntekt er viktig – men ikke like viktig som man kanskje tror. Dette skyldes bl.a. at man også her kun har netto-størrelse, dvs. etter fradrag. Et visst inntektsnivå gir poeng, men man får lite ekstra for svært høye inntekter. Stabilitet er derimot viktig, slik at unormalt store svingninger i inntektsnivået trekker ned.

Næringsinteresser
Å ha næringsinteresser kan telle negativt for resultatet av en kredittsjekk. Dette avhenger imidlertid av type selskap man er involvert i. Er du eksempelvis deltaker i et enkeltpersonforetak (ENK) har du selv et personlig ansvar for økonomien i dette selskapet. Det betyr en større risiko enn om du eksempelvis er deltaker i et AS.

Forskjellig vurderingsgrunnlag for forskjellige banker

Disse faktorene for å beregne poengsum i en kredittsjekk er hentet fra Bisnode, som altså er representativt for hvordan et kredittopplysningsbyrå opererer. Det som er viktig å huske på er at det ikke er disse selskapene som låner ut penger til norske forbrukere. Det er altså Bisnodes og de andre kredittopplysningsbyråenes kunder, og deres kreditt-policy, som vil avgjøre om du får ja på lånesøknaden din eller ikke.

Ofte er en kredittsjekk fra et byrå som Bisnode bare en del av risikovurderingen banken gjør når de mottar en lånesøknad. I og med at bankene potensielt kan sitte med veldig mye mer informasjon (eller dataelementer) om en søker har de et bedre utgangspunkt for å gjennomføre en totalvurdering. Som nevnt over er det også variasjon i hvor kredittyterne setter grensen for godkjent eller ikke godkjent.

Dermed kan man definitivt konstatere at det er stor variasjon i hvor man får ja og hvor man får nei på søknaden sin. Jo mer erfaring en bank har med en kunde, jo mer informasjon har de å jobbe med. Altså vil du komme forskjellig ut av en kredittsjekk avhengig av hvilken bank du søker om lånet ditt hos.

kredittscore

Slik opprettholder du en god kredittscore på lang sikt

Det finnes altså mye man kan gjøre for å påvirke resultatet fra en kredittsjekk, men det beste for økonomien vil derimot være å opprettholde en god poengsum over lengre tid. Det betyr ikke bare at du har en større sjanse til å få innvilget kreditt, men også at økonomien din er mer stabil. Her er tre gode ting å huske på med tanke på langsiktig god kredittscore.

Forhold mellom inntekt og gjeld
Forholdet mellom inntekten og gjelden din er en viktig faktor for bankene. Med andre ord: Hold deg unna gjeld du ikke egentlig har kapasitet til å betjene. Det kan være lurt å tenke gjennom hvordan bankene beregner med hensyn til den nye forbrukslånforskriften før du søker om eller takker ja til et lån.

Hold deg unna betalingsanmerkninger
Betalingsanmerkninger er det mest åpenbare tegnet på at du har en dårlig betalingsvilje. Det er få tilbydere av både lån og kredittkort som godkjenner søknader fra noen med en registrert betalingsanmerkning.

Scorekortene liker stabilitet
Husk at det kredittopplysningsbyråene egentlig gjør er å beregne risikoen for at du blir en dårlig betaler. Noe av det beste du kan gjøre for å opprettholde en god kredittscore, er å bygge opp privatøkonomien sakte, men sikkert og unngå anmerkninger. Dette vil øke sannsynligheten for at du får innvilget kreditt når du trenger det.

Kredittkort
  • Stor sammenligning
  • Gratis tjeneste
  • Helt uforpliktende