KONTAKT OSS

Kontaktinformasjon

Nettavisen Kredittkort er endel av Nettavisen Lånehjelpen som er en kommersiell tjeneste fra Nettavisen i samarbeid med Affilijet Operations AB. Nettavisen kredittkort er en sammenligningstjeneste for kredittkort. Vi utsteder ikke kredittkort. For å søke kredittkort går man videre til kortutstederes nettside og søker der.

Har du spørsmål om villkår på kredittkort rettes disse til respektive kredittkort utsender. Spørsmål om profilering på  Nettavisen Kredittkort kan rettes direkte til på e-post: danny.meiri@rocketrevenue.se

Adresse:

Affilijet Operations AB

Mäster Samuelsgatan 42
111 57 Stockholm
Sverige

Har du andre spørsmål som gjelder Nettavisen.no eller andre av Nettavisen sine tjenester så kan disse rettes direkte til Mediehuset Nettavisen.

Kredittkort
  • Stor sammenligning
  • Gratis tjeneste
  • Helt uforpliktende