Slik fastsettes kredittrammen på kredittkortet

Sist oppdatert: 13 september 2017

Når man søker om kredittkort kan det gå så lite som minutter før man får et tilbud i retur. Her vil det stå noe om vilkårene på kredittkortet, samt effektiv rente. Men det du som skal skaffe kredittkortet sannsynligvis er mest interessert i er kredittrammen din.

Det er stor variasjon i hvor denne blir liggende, og det er faktisk ganske mange ting som vurderes når kreditor fastsetter den. For å få et så gunstig kredittkorttilbud som mulig er det viktig å sette seg inn i og forstå disse faktorene.

Har du noensinne lurt på hvorfor kredittkorttilbyderne setter kredittrammen din som de gjør? Les videre, så går vi gjennom faktorene som påvirker tilbud om kredittramme i detalj.

Kredittramme på norske kredittkort

Kredittrammen som innvilges på kredittkortet ditt er i prinsippet det maksimale lånet du kan ta opp fra kreditor. Det er viktig å huske på nettopp dette når du bruker kortet; at du tar opp et lån. Hvis ikke kan forbruket fort gå over stokk og stein.

Det godkjennes kredittkort med kredittramme på alt fra 10.000 kroner til flere hundre tusen. Kortene med høyest kredittramme er imidlertid mer eksklusive, og krever som oftest en god del i både inntekt og egenkapital for å bli utstedt.

På standard kredittkort er det allikevel helt vanlig med kredittrammer på opptil 150.000 kroner. Hvilken kredittramme du får tilbud om vil avhenge av en rekke forskjellige ting som vi skal ta en nærmere titt på her.

Det kan allikevel ikke presiseres nok at kredittrammen din er et lån. Mange forbrukere vender seg til å leve på lånte penger og da er veien kort til luksusfellen. Derfor må du aldri ha en høyere kredittramme enn du klarer å betjene på en forsvarlig måte.

Inntekten din er eneste bærebjelke

Den absolutt viktigste faktoren når kredittkortselskapet skal fastsette din kredittramme er inntektsnivået ditt. En høy og stabil inntekt vil gi deg sterkere kredittverdighet. Da kan også kredittkortselskapet innvilge en betydelig kredittramme til deg.

Det er viktig å huske på at inntekten din er den eneste sikkerheten kredittkortselskapet har å gå etter når du søker. Kredittkort fungerer nemlig som lån uten sikkerhet. Dette er også bakgrunnen for at det er såpass høy effektiv rente på kredittkort.

Kreditor vil gjennomføre en kredittsjekk av deg når du søker om kredittkortet du ønsker. Her henter de ut ligningstallene dine og ser på inntektsnivået ditt de siste årene. Deretter vurderer de kapasiteten du har til å betjene kredittkortgjeld, dersom du skulle bli sittende med dette.

Men husk på at når inntekt står som eneste sikkerhet for kreditor blir også lånet dyrt. Derfor bør du i den grad det er mulig unngå kredittkortgjeld. Dette vil koste deg dyre dommer, spesielt dersom du bruker lang tid på å kvitte deg med gjelden.

Eksisterende gjeld og kredittrammen på kredittkortet

I tillegg til inntekten din er det videre viktig for kredittkortselskapet å se over hvilken gjeld du allerede betjener. Dette vil si noe om hvor sterk privatøkonomien din er, som alltid er formålet med å gjennomføre en kredittsjekk av søker.

Det er viktig å være klar over at det er stor forskjell på eksisterende gjeld. Dersom du kun sitter med et boliglån er dette eksempelvis et lån med sikkerhet. Her har du lav effektiv rente, og det er også sikkerhet i boligen din på lånet.

Banken vil anse dette som gjeld du fint kan betjene. Långiver du har boliglånet ditt hos vurderte betalingsevnen din da lånet ble innvilget. Har du på den annen side mye gjeld uten sikkerhet er dette en annen sak.

Forbrukslån, smålån og kredittkortgjeld har alle høy effektiv rente. Lånene har også høy risiko, nettopp fordi det er inntekten din som står som sikring for dem. Derfor vil denne gjelden vurderes som negativ for betalingsevnen din.

Dersom du har mulighet til å kvitte deg med eksisterende gjeld uten sikkerhet før du søker om kredittkort vil dette være gunstig. Da har du frigjort midler i privatøkonomien din, og banken vil anse betjeningskapasiteten din som forhøyet.

Alder kredittramme på kredittkort

Alder og kredittramme

Videre har alderen din mye å si for hvilken kredittramme du får tilbud om når du søker om kredittkort. Generelt sitt vil en yngre person få et dårligere tilbud enn en eldre person. Dette handler også om kreditors risikovurdering.

Yngre personer har fra et statistisk perspektiv en mer ustabil privatøkonomi. Det er vanligere at de bytter jobb ofte, kanskje flytter mer på seg og har mindre i egenkapital. Derfor vil banken ta en høyere risiko ved å innvilge kredittkort til en ung søker.

Det er selvfølgelig fint lite du kan gjøre med alderen din hvis du ønsker et kredittkort i dag. Allikevel er det viktig å være obs på at denne faktoren vil ha en del å si for tilbudet ditt. Dersom du er ung og har mulighet til å søke hos kreditorer med en lavere aldersgrense kan dette være gunstig.

Er du på den annen side en godt voksen søker er det stor sannsynlighet for at du får innvilget en høyere kredittramme. Inntekten din vil selvfølgelig fortsatt ha mye å si. Men dersom denne har vært stabil over lengre tid vil kreditor også konkludere med at du har en god betalingsevne.

Kredittscore og kredittramme

Når du søker om kredittkort vil kreditor gjennomføre det som kalles en kredittsjekk. Her henter de ut opplysninger fra et av kredittopplysningsbyråene i Norge. Det er en rekke forskjellige ting banken vil se på her. Men en av de viktigste tingene er kredittscore.

Denne poengsummen sier noe om hvor sannsynlig det er at du vil pådra deg en betalingsanmerkning i løpet av ett år. Du får ikke godkjent søknad om kredittkort dersom du har en registrert betalingsanmerkning.

Dersom du har en slik registrert er det viktig å kvitte seg med den før du søker om kredittkort. Det er heldigvis ikke verre enn å betale den utestående gjelden du skylder. Da vil kredittopplysningsbyråene slette anmerkningen, og du får dermed en styrket kredittscore.

Vurder din egen betjeningsevne før du skaffer kredittkort

Kredittkort kommer med en rekke forskjellige fordeler. Hvis du har kapasitet til å holde et kredittkort er det ingen grunn til å ikke gjøre det. Samtidig er det viktig å huske på at kredittrammen din er lånte penger.

Derfor er det også lurt å gjøre en skikkelig vurdering av din egen betjeningsevne før du søker. Hvor mye gjeld betjener du i dag? Hva er inntektsnivået ditt? Hvilket gjennomsnittlig forbruk har du fra måned til måned?

Et annet godt tips er å aldri ha mer i kredittramme enn du sitter med i egenkapital. Kredittkortgjeld er som nevnt svært ugunstig å betjene. Med høy effektiv rente blir lånet fort dyrt. Altså bør du forsikre deg om at du alltid har penger å betale fakturaen med.

Videre gir kredittkortet deg en rentefri betalingsutsettelse. Dette er perioden du kan låne penger gratis av kreditor, og du bør definitivt benytte deg av den. Bare pass på å holde orden i de økonomiske sysakene. Da kan du sørge for at det ikke begynner å løpe renter på kredittkortet ditt ettersom du bruker det.

Vil du lære mer om kredittkort? Ta en titt på denne guiden.

Kredittkort
  • Stor sammenligning
  • Gratis tjeneste
  • Helt uforpliktende