Reiseforsikring på kredittkort

Sist oppdatert: 17 januar 2018

For de som ønsker kredittkort til reise finnes det et hav av muligheter på dagens marked. Ettersom flere og flere forbrukere får øynene opp for hvor praktiske kredittkort er når man befinner seg i utlandet har etterspørselen vokst seg stor. I tillegg reiser nordmenn veldig mye mer enn før som har ført til en utvikling av såkalte reisekredittkort.

En av de mest populære tilleggsfordelene med kredittkort til reise er en inkludert reiseforsikring. Denne kommer kostnadsfritt med kortet og kredittkortselskapene reklamerer for forsikringsavtalene sine over en lav sko.

Dessverre er det sjeldent slik at noe man får gratis er like bra som det man betaler for. Og selv om det gagner kredittkortselskapene at du tegner kundeavtale med dem er det billig å holde kredittkort. Selskapene tjener lite penger på deg, med mindre du overskrider den rentefrie betalingsutsettelsen på kortet ditt og ender opp med kredittkortgjeld.

Her tar vi en grundig titt på reiseforsikring på kredittkort og forsøker å belyse hvor gunstige disse forsikringspakkene egentlig er. Les videre, så kan du føle deg helt sikker på din og familiens helse neste gang dere reiser på ferie.

Hvorfor inkluderes reiseforsikring på kredittkort kostnadsfritt?

Hovedårsaken til dette vil hos samtlige kredittkortselskap være at en gratis reiseforsikring inkludert i kortet er et godt salgspunkt. Det er tøff konkurranse på markedet og kortutstederne kniver om kundene til akkurat sine kort.

Reiseforsikring er spesielt populært på kredittkortene som er skreddersydd for reise, som Bank Norwegian Visa, Gebyrfri Visa fra Santander og American Express-kortene. Med så mange gode alternativer på markedet har forbrukerne begynt å forvente gunstige fordeler på tilbudene de mottar.

Videre har forsikringene som inkluderes på kredittkort alltid det minimumskravet at minst 50% av reisen må være betalt med kortet for at forsikringen skal tre i kraft. Det betyr at du må bruke kredittkortet for å kunne bruke reiseforsikringen. Og en kortutsteder vil alltid være interessert i at kortholderne skal bruke kortene sine.

Husk også på at forsikringspremier i dag er forholdsvis lave. Når man ser på antall skadetilfeller opp mot antall personer som har forsikring er risikoen ikke spesielt høy for forsikringsselskapene. Slik vil det være for de som tilbyr reiseforsikring i samarbeid med kredittkortleverandører også.

Det betyr at kredittkortselskapene kan skaffe reiseforsikring til alle kundene sine for en billig penge. Da får det aktuelle kredittkortet også et gunstig salgspunkt til nye kunder, og kan dermed tjene mer penger på nye transaksjoner.

 

Er reiseforsikring på kredittkort gunstig?

 

Er reiseforsikring på kredittkort noe å skryte av?

Det enkleste svaret på dette spørsmålet er at det ikke har noe enkelt svar. Om en reiseforsikring er gunstig eller ikke vil i bunn og grunn avhenge av dine behov. I tillegg er det stor variasjon blant kredittkortene og reiseforsikringene som inkluderes på dem.

Husk at hvert enkelt kredittkortselskap utarbeider sine egne, individuelle avtaler med forsikringsselskapene. Dette vil gjenspeiles i hvor gunstige vilkårene på forsikringen blir, samt hvor høye dekningsbeløpene er.

Men generelt kan man si at når man sammenligner helårs reiseforsikring og reiseforsikringen du får inkludert på et kredittkort så mangler definitivt sistnevnte en hel del. Du får simpelthen ikke like god erstatning, og det stilles også flere krav for at forsikringen skal være gjeldende på reisen din.

I tillegg til dette er det som oftest ikke de store forsikringsselskapene som tilbyr reiseforsikring på kredittkort. Vi skal ta en nærmere titt på hvilke selskap kredittkortutstederne samarbeider med litt senere. Men å få tilknytning til et stort forsikringsselskap gjennom kredittkortet ditt er sjeldent.

For å skaffe deg en reiseforsikring som dekker de områdene du og familien din har behov for må du gjøre deg kjent med forsikringsvilkårene som tilbys på markedet. La oss ta en titt på de viktigste punktene å huske på ved reiseforsikring på kredittkort.

Forskjellene mellom reiseforsikring på kredittkort og helårs reiseforsikring

Den største og viktigste forskjellen å være oppmerksom på når man sammenligner reiseforsikringen på henholdsvis kredittkort og hos et forsikringsselskap er erstatningsbeløpene. Disse er det stor variasjon på.

Det er nemlig ganske vanlig at vilkårene i seg selv er like på en kredittkortforsikring og en helårs reiseforsikring. Det er heller ikke spesielt rart, med tanke på at forsikringsselskapet egentlig bare utarbeider en egen pakkepris til kredittkortutstederne de samarbeider med.

Men når det kommer til erstatningsbeløp, altså den maksimale grensen for hvor mye penger du kan få igjen dersom noe skulle skje, er det stor forskjell. Det er eksempelvis vanlig å møte på en øvre grense for kategorien reisesyke og hjemtransport. Videre er det betydelig lavere beløp i erstatning for reisegods og avbestillingskostnader på reiseforsikring på kredittkort.

Hvor god en reiseforsikring er bør i aller høyeste grad vurderes med utgangspunkt i hvor stor erstatning du kan få fra forsikringsselskapet dersom noe skulle gå galt. Disse utgiftene har du ingen kontroll over i utlandet, og du skal ikke måtte bekymre deg for at du selv skal ende opp med å betale noe.

Forskjellige begreper og spesifikasjoner i vilkårspapirene

Det er ingen tvil om at forsikringspapirer er kjedelige greier. Allikevel er det viktig at du gjør deg kjent med vilkårene, og spesielt hvis du skal sette din lit til kredittkortforsikringen. Det brukes forskjellig terminologi avhengig av hvilket selskap kortutstederen din samarbeider med.

Definisjoner i forsikringspapirene

De aller fleste forsikringsvilkår starter med en gjennomgang av hvilke definisjoner som gjelder for reiseforsikringen. Dersom du er i tvil om noe er dette et godt utgangspunkt for å forstå hva forsikringen viser til i de detaljerte vilkårene.

Begrenset erstatning

Det er visse ting som har såkalt begrenset erstatning, altså som har egne regler i reiseforsikringen. Dette er vanlig både i reiseforsikring med kredittkort og helårs reiseforsikring. Typiske ting som inngår her er verdigjenstander, tyveri av penger, og billetter og pass.

Hva dekkes ikke av forsikringen?

Dette kan være både enkeltgjenstander og spesifikke skadetilfeller, og er gjerne satt opp som en oversikt i begynnelsen av forsikringsvilkårene. Sørg for at du er sikker på hva forsikringen din dekker og ikke dekker når du er på utenlandsreise.

Hvem gjelder forsikringen for?

Dette er det helt forskjellige vilkår på, avhengig av hvilken kortutsteder og hvilket forsikringsselskap du har. Noen har kun dekning for din nærmeste familie, mens andre dekker inntil 3 reisemedlemmer. Vær oppmerksom på den totale begrensningen ved forskjellige skadetilfeller når hele familien søker erstatning.

Dersom det er ting du er i tvil om eller lurer på er det viktig at du tar kontakt med forsikringsselskapet kortutstederen din samarbeider med i forkant av reisen. Det kan tidvis være vanskelig å få konkrete svar, men husk på at du er i din fulle rett til å forhøre deg.

 

Varighet med reiseforsikring på kredittkort

 

På hvilke områder er reiseforsikring på kredittkort best?

Reisens varighet

Når man sammenligner med helårs reiseforsikring har reiseforsikring på kredittkort egentlig ganske gunstige vilkår. I førstnevnte er det normalt at reisen kan ha en maksimal varighet på mellom 45 og 60 dager hvor forsikringen fortsetter å være gjeldende.

På kredittkort er det på den annen side vanligst med reisevarighet på inntil 90 dager, eller cirka 3 måneder. Vær imidlertid oppmerksom på at du må ha en tur/retur-billett for at denne reiselengden skal gjelde. Noen kort gir deg ingen reiseforsikringsdekning overhodet dersom du overskrider denne varigheten, eller reiser ut av Norge uten en retur-billett.

Reisesyke og hjemtransport (varierende)

Dette er et spesielt viktig punkt når du skal se på forskjellige reiseforsikringer som tilbys inkludert med kredittkortene. Dersom du blir syk eller noen i familien din blir syke når dere er i utlandet er det reisesyke og hjemtransport som vil dekke dere. Dette gjelder utgifter til sykehus, lege, medisiner, eventuell flyvning hjem til Norge og lignende.

På visse kredittkort er det ubegrenset dekning på reisesyke og hjemtransport, på lik linje med vanlige helårs reiseforsikringer. Andre kortutstedere har imidlertid en øvre grense. Selv om denne er på flere millioner kroner bør man som en tommelfingerregel skaffe seg reiseforsikring med ubegrenset erstatning for reisesyke og hjemtransport.

Tannlegebehandling

Hvis man får en akutt sykdom eller skade som behøver tilsyn fra tannlege er det vanlig at dette omfattes av reiseforsikringen. Erstatningen er ikke spesielt høy (1000 til 5000 kroner), men kan allikevel være en stor redning ved tannverk eller andre smerter i munnen på reise.

Med reiseforsikringen på kredittkort er det vanlig at tannlegebehandling inngår. Husk at denne da er gjeldende for deg selv, samt familiemedlemmene (eller reisefølget) du er på tur sammen med.

På hvilke område er reiseforsikring på kredittkort dårligst?

Reisegods

Dekningen for reisegods er generelt svært lav på kredittkort som kommer med reiseforsikring. Normen er 15.000 kroner per skadetilfelle eller 40.000 kroner per familie. Husk at dette skal dekke alt dere har med dere på turen som dere kan miste, bli frastjålet eller få ødelagt.

På helårs reiseforsikringer er det vanlig med flere hundre tusen kroner i erstatning på reisegods (ofte kalt personlige eiendeler i forsikringspapirene) eller ubegrenset dekning. Da er det lett å se at reiseforsikringen på kredittkort blekner i forhold.

Forsinkelser

Det er mange forskjellige forsinkelser som dekkes innunder en reiseforsikring. Dette kan være forsinkelse av bagasje, forsinkelse av flyet, forsinkelse på transporten til flyplassen som gjør at du mister flyet eller mistet forbindelse. På alle disse punktene kommer reiseforsikring som inkluderes på kredittkort forholdsvis dårlig ut.

På samtlige av disse dekningene er det snakk om noen få tusenlapper eller lave erstatningsbeløp i forhold til hva man kan forvente seg at en forsinkelse kan tape dere. Det er i tillegg strenge vilkår for hvor mange timer som må ha gått for at reiseforsikringen skal tre i kraft.

Avbestilling

Avbestilling er den delen av reiseforsikringen som dekker utgifter i forbindelse med at du eller et familiemedlem ikke kan gjennomføre reisen dere har planlagt. Dette må være en uforutsette hendelse, som oftest sykdom eller skade.

På en helårs reiseforsikring er det vanlig at erstatningssummen ligger på minimum 100.000 kroner. Dette bør være nok til å dekke flybilletter eller forhåndsbestilt hotellopphold. Per familie på reiseforsikringen du får med kredittkort er det vanlig med maksimal erstatning på mellom 40.000 og 50.000 kroner.

Hvilke forsikringsselskaper tilbyr reiseforsikringene på kredittkort?

Som nevnt er det ikke vanlig å få reiseforsikring fra et av de kjente forsikringsselskapene når du skaffer reiseforsikring med kredittkort. De største tilbyderne av denne typen forsikring er Codan og AIG.

Begge selskapene tilbyr gode helårs reiseforsikringer som scorer forholdsvis høyt i forbrukertester. Allikevel er den reduserte dekningen betraktelig når reiseforsikringen som ellers er gunstig blir omgjort til en kredittkortforsikring.

Vær videre oppmerksom på at selv om flere kredittkort kan ha reiseforsikring fra AIG eller Codan betyr ikke det nødvendigvis at vilkårene og erstatningene er de samme. Det er fordi kortutstederne lager individuelle avtaler med forsikringstilbyderne.

Eksempelvis har Remember Mastercard og Bank Norwegian Visa begge reiseforsikring fra AIG inkludert. Der Bank Norwegian har ubegrenset dekning for reisesyke og hjemtransport har Remember på den annen side en øvre grense som ligger på 5.000.000 kroner.

Komplett Bank Mastercard og Gebyrfri Visa fra Santander bruker Codan som forsikringstilbyder. Men når forsinket fremmøte i Norden skal erstattes har førstnevnte bare halvparten så høy dekning (10.000 kroner) som sistnevnte (20.000 kroner).

Dette illustrerer bare hvor viktig det er at du gjør deg kjent med hvilke vilkår reiseforsikringen på ditt kredittkort følger. Ikke ta erstatningsbeløp eller dekningsbredde for gitt før du har dobbeltsjekket med kortutsteder og forsikringsselskap.

 

Reiseforsikring med kredittkort for familien

 

Slik velger du riktig reiseforsikring for deg og familien

Vi har vært inne på dette flere ganger i artikkelen allerede. Men når det kommer til reiseforsikring er det altså helse som bør få høyest prioritet. Det er viktig å se etter best mulig dekning på verdensbasis og ubegrenset erstatning av utgifter til sykdom og hjemtransport.

Med dekning på verdensbasis mener vi at forsikringsselskapet har kontakter over hele verden slik at du kan få hjelpen du trenger. Tilgang på en helsetelefon er spesielt gunstig, særlig dersom dere befinner dere i et ukjent land og er i tvil om hvilke helsetjenester som er sikre.

Det er videre en god idé å tenke gjennom hva slags ferier dere pleier å reise på. Er det mest i Europa? Eller drar dere mye til andre verdensdeler også? Hvor gode forbindelser har forsikringsselskapene til de stedene som er mest aktuelle for dere å feriere på?

Når dere har fått etablert hvor god reiseforsikringen er med hensyn til reise kan dere begynne å se på de andre vilkårene. Finnes det noen som utpreger seg mer enn andre på erstatningsbeløp? Kan dere få en virkelig god reiseforsikring på kredittkortet deres?

Det viktigste rådet når det kommer til reiseforsikring er å ikke være kjip. Det er bedre å betale noen tusenlapper ekstra i året for at du og familien din skal være trygge på reise. Og i de aller fleste tilfeller kan helårs reiseforsikring og reiseforsikring på kredittkort dessverre ikke sammenlignes.

Kredittkort
  • Raskt og enkelt
  • Gratis tjeneste
  • Helt uforpliktende