Skattefradrag på kredittkort

Sist oppdatert: 11 oktober 2016

Lurer du på hvordan man får skattefradrag på kredittkort?

Om man velger å låne penger på et kredittkort, er kostnadene ganske høye. Dette er noe man helst bare gjør over kortere perioder om man virkelig trenger det. I hovedsak bør man betale ut et kredittkort ved hver faktura for at det skal være lønnsomt å bruke det. Men alt er stort sett en vurdering. Ønsker man å bruke et kort for å låne penger, så bør man vurdere hva det faktisk koster. Man vil også få skattefradrag på kredittkortrentene som vil kunne regnes med som en del av den faktiske prisen.

Skattefradrag på kredittkort regnes ut på samme måte som fradrag for andre renter man betaler. Sett på enkleste mulige måte, så vil man få tilbake 27% av de rentene man har betalt inn i løpet av året. Det vil si at den egentlige rentesatsen man betaler blir lavere enn den satsen som settes på kredittkortet. Om man for eksempel låner 100000 kr i et år på et kredittkort. Og rentesatsen er 25%, så ender man opp med å egentlig kun betale 18,5% rente på lånet. Når man har regnet ut hva dette faktisk utgjør i kroner og øre hver måned, kan man endre skattekortet i forhold til det. På den måten har man tilgang på pengene som skattefradrag på kredittkort utgjør hver måned. Man ser tydelig hva man faktisk betaler for lånet.

Hvor mye utgjør skattefradrag på kredittkort?

Hva betyr dette i kroner og øre? Ved å se på et praktisk regneeksempel, kan man få en ide om mye dette egentlig utgjør. La oss si at vi låner 100000kr på et kredittkort, og for enkelthets skyld antar vi at vi kun betaler renter i et år. Har vi da en rentesats på 25% rente, vil vi betale 25000 i renter på et år til kredittkortselskapet. Skattefradrag på kredittkort utgjør så 27% av disse rentene, det vil si at man da ender opp med å betale ca 18500kr i stedet for 25000 som man opprinnelig var forberedt på. Dette betyr at man egentlig da betaler 18,5% renter på lånet, og ikke 25%.

Hvis man da vil finne ut hva reduksjonen utgjør hver måned, for å vite hvordan man skal få justert innbetalingen av skatt, så fordeler man de ca 6500 kronene som man får i redusert skatt på 12 måneder. Da får man ca 560kr som man skal betale mindre i skatt hver måned i forhold til dette kredittkortlånet. Hvis man vil få igjen dette beløpet hver måned, må man justere innbetalingen av skatt i forhold. Da vil du merke hva du reelt sett betaler på kredittkortet hver måned. I stedet for at du må vente til du får igjen pengene året etter.

Likevel dyrt å låne på kredittkort

Det er viktig at man vurderer dette nøye før man antar hvor billig det vil være å låne 100000kr på et kredittkort. Det er fortsatt et kostbart lån. For å låne 100000kr, så vil man, selv om man får skattefradrag, måtte betale 1540kr hver måned bare for å låne pengene. Dette er en vesentlig kostnad, og er ikke en praktisk løsning over lang sikt. Langsiktige lån på kredittkort er dyrt. Man kan få noe skattefradrag på kredittkort, men dette gjør bare at prisen blir noe lavere enn den rentesatsen du får oppgitt.

Hensikten med at man i Norge får skattefradrag på kredittkort, i tillegg til at man gjør det på andre lån. Det skal være lettere for nordmenn å låne penger for å investere i egen bolig. Det er ønskelig at alle nordmenn skal ha egen bolig, og derfor legger man opp til at man får noe av kostnadene igjen på skatten. Dette er i realiteten en slags sponsing fra staten for at alle skal kunne kjøpe seg bolig.

Kredittkort
  • Raskt og enkelt
  • Gratis tjeneste
  • Helt uforpliktende