Gå til sidens hovedinnhold

Kredittsmell for DnB Nor

Kurstap på utenlandske rentepapirer ga solid nedtur.

DnB Nors resultater i tredje kvartal vil ikke vise vekst som følge av kurstap på utenlandske rentepapirer. Det går frem av en oppdatering ledelsen i DnB NOR har sendt ut tirsdag i forbindelse med bankkonsernets kapitalmarkedsdag i London.

NA24 - din næringslivsavis

Banken opplyser at de nå ser et resultatet for tredje kvartal på nivå med tredje kvartal i 2006. Det før det er tatt hensyn til gevinst ved salg av lokalene på Aker Brygge i år.

Finansmarkedsuroen
Hovedårsaken til den manglende resultatøkningen fra i fjor er at DnB NOR i tredje kvartal vil resultatføre et netto urealisert kurstap på omkring 600 millioner kroner knyttet til kursendring på obligasjoner og renteinstrumenter som er blitt påvirket av uroen i finansmarkedet.

- Marginen markedet krever på obligasjoner generelt har økt. Kursendringer på bankens investeringer i obligasjoner regnskapsføres fortløpende, men reverseres over obligasjonenes restløpetid, som i gjennomsnitt er under tre år, skriver DnB NOR.

- Ikke eksponert mot subprime
DnB NORs portefølje av utenlandske obligasjoner utgjør 90 milliarder norske kroner. 99 prosent av porteføljen har beste mulige kredittrating, AAA.

- DnB NOR har ingen direkte eksponering mot amerikanske boliglån og heller ikke det såkalte subprime-markedet, opplsyer banken.

Veksten i utlåns- og innskuddsvolumer er opprettholdt i tredje kvartal. Samlede utlån hadde økt til 890 milliarder kroner i august, fra 817 milliarder i desember, mens samlede innskudd hadde økt fra 466 milliarder kroner til 537 milliarder i samme periode.

Reklame

Her får du tak i den nye Pondus-boka