(SIDE2): - I yrker hvor det har vært aksept for å røyke og drikke alkohol, finner vi en høyere kreftrisiko. Hvis arbeidsplassen din er en bar eller restaurant, er det lettere å innta alkohol enn hvis den er en kirke eller et klasserom, sier professor Eero Pukkala ved Det finske kreftregisteret.

- At mannlige servitører har høyest kreftrisiko er blitt funnet flere ganger før. I dette yrket har den økte risikoen sammenheng med alkohol og tobakk, sier overlege Kristina Kjærheim i Kreftregisteret til Side2.

Hun er en av personene i forskerteamet bak NOCCA-prosjektet (Nordic Occupational Cancer Study) som har undersøkt sammenhengen mellom kreft og yrkesgrupper i de nordiske landene.

«Ønskeyrkene»
For noen kreftformer er det store forskjeller mellom yrkesgruppene. Mesoteliom, som er forårsaket av asbest, er 20 ganger vanligere hos rørleggere enn hos bønder. Snekkere har høyere risiko for å få nesekreft. Leppekreft er vanligere hos fiskere, som gjerne får mye ultrafiolett stråling gjennom sol, enn hos personer som hovedsakelig jobber innendørs, skriver Kreftregisteret på sine hjemmesider.

Journalister og sjømenn er blant yrkesgruppene som bærer størst risiko for leverkreft. Denne krefttypen er gjerne et resultat av høyt alkoholforbruk.

Aller høyest kreftrisiko har servitører, mens blant bønder, prester, lærere og leger er sykdommen minst utbredt.

- Det er de «grønne» utendørsyrkene som har veldig lav kreftrisiko jevnt over, sier Kjærheim til Side2.

Få nytt fra Side2: Klikk her!

Verdens største
Undersøkelsen inkluderer 15 millioner mennesker i de nordiske landene. Yrkesinformasjon er hentet ut fra nordiske folketellinger fra 1960 til 1990, og koblet mot kreftdata fram til 2005.

- Det er gjort lignende studier før, men denne undersøkelsen er større enn noensinne. Dette er verdens største kreft –og yrkesundersøkelse, sier Kjærheim.

- Vi har funnet mye av det vi ventet å finne, og ting vi vet om fra før. Vi tenker at det styrker studien, og at det gir tillit til måten den er gjennomført på. For eksempel finner vi at yrkesgrupper som har vært utsatt for asbest har økt risiko for en spesiell kreftsykdom knyttet til asbest. Under yrkesgrupper som er utsatt for trestøv, lærstøv eller nikkel finner vi også typiske kreftsykdommer.

Overlegen mener de har funnet mange interessante enkeltfunn som skal følges opp.

- Det gunstige med denne undersøkelsen er at den er så stor, at det videre kan undersøkes sjeldne kreftformer som nesten ikke er blitt sett på før. Den neste fasen blir å følge opp de spesifikke funnene og yrkesgrupper, ved å knytte dataene opp mot gruppebasert informasjon om yrkeseksponeringer og levevaner.

Pukkala har ledet det nordiske forskerteamet, som også inkluderer Kjærheim, Jan Ivar Martinsen og Elisabete Weiderpass ved Kreftregisteret i Norge. Studien publiseres i juninummeret av Acta Oncologica.