(SIDE2): Vaksinen er tiltenkt behandling av de fleste krefttyper og det er biotekselskapet Ultimovacs som utvikler kreftvaksinen.

Selskapet har hentet kapital fra kjendisinvestoren Bjørn Rune Gjelsten for å utvikle den terapeutisk kreftvaksinen som baseres på forskning fra Oslo universitetssykehus og Universitetet i Oslo.

Gjelsten går selv inn i styret sammen med sin partner Ketil Fjerdingen som blir styreleder i selskapet.

Det har vist seg å være vanskelig å lage effektive vaksiner mot kreft, men de vaksinene som tidligere har vært under utvikling er ofte skreddersydd enkelte typer kreft. Vaksine mot livmorhalskreft tilbys for eksempel som en del av barnevaksinasjonsprogrammet for jenter på 7. klassetrinn.

Skal behandle alle krefttyper
Den nye vaksinen som kan komme i fremtiden er derimot tiltenkt behandling av de fleste krefttyper.

«Vaksinen skal stimulere immunsystemet til å angripe kreftceller, og vaksinen er tiltenkt behandling av de fleste krefttyper» melder selskapet i en pressemelding.

- De fleste målrettede terapiformer kan kun brukes på undergrupper av pasienter, mens en universell kreftvaksine som denne ikke har denne begrensningen, uttaler Professor Gustav Gaudernack, en av forskerne bak kreftvaksinen.

I 2008 fikk 26 121 personer kreft i Norge, 14 000 menn og 12 121 kvinner. Prostatakreft er den hyppigste kreftformen blant menn – med 4168 nye tilfeller i 2008, mens brystkreft er den kreftformen som rammer flest kvinner – med 2753 nye tilfeller i 2008.

- Antall krefttilfeller kommer til å øke med om lag 30 prosent fram mot 2020, og nesten 31 000 nordmenn vil få en kreftdiagnose dette året, ifølge Kreftforeningen .

- Den økte kreftforekomsten henger sammen med økt størrelse på befolkningen, økt levealder og økt risiko for enkelte kreftformer. Livsstilsfaktorer som overvekt, lav fysisk aktivitet og tobakksrøyking er også blant faktorer som forklarer kreftøkningen.

Norge har etter hvert blitt internasjonalt ledende innenfor kreftforskning og dette er også en av grunnene til at Gjelsten ønsker å investere.

- Jeg vet at vi har internasjonalt ledende kreftforskning i Norge og ønsker å bidra til å bringe denne forskningen til anvendelse. Jeg har derfor valgt å engasjere meg i Ultimovacs, og ser fram til en spennende utvikling videre, sier Bjørn Rune Gjelsten i en pressemelding.

Administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF Bente Mikkelsen mener også at det er meget gledelig at en lovende kreftvaksine og selskapet Ultimovacs har lykkes i å tiltrekke seg kapital for å bringe langsiktig forskning til nytte for pasienter.

- Innen våre helseforetak og spesielt Oslo universitetssykehus foregår det omfattende forskning som vi etter hvert kan høste spennende innovasjoner fra. Min bekymring er at det i praksis er vanskelig i finansiere disse prosjektene fram til konkrete medisinske løsninger. Vi må derfor diskutere hvordan rammevilkårene kan bli bedre på dette området for å utnytte et spennende potensial hvor bedre pasientbehandling og nye bedrifter går hånd i hånd, sier administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF Bente Mikkelsen

LES MER HELSE HER