Dagsavisen har fått tilgang et internt notat som viser at det har vært en kraftig økning i antall ansatte med høy lønn i Innovasjon Norge.

I løpet av det siste året er det blitt 39 flere som tjener 800.000 kroner eller mer, og nå er det totalt 136 ansatt med en lønn som er over dette nivået.

38 ansatte tjener mer enn 1 million kroner, en økning på 11 personer fra i fjor. Toppsjef i Innovasjon Norge, Anita Krohn Traaseth, har selv en fastlønn på 2,5 millioner kroner i året.

Den kraftige lønnsveksten skjer samtidig som organisasjonen er midt oppe i en omstillingsfase. I statsbudsjettet for 2015 fikk Innovasjon Norge et kutt på 107 millioner kroner. Konsekvensen blir en nedbemanning på 60–70 årsverk.

- Kom som en bombe
Torgeir Knag Fylkesnes, SVs næringspolitiske talsperson, forteller til Nettavisen at han nærmest ble sjokkert da han leste dagens oppslag i Dagsavisen.

- At ansatte i Innovasjon Norge skulle ha så høye lønninger, er overraskende. Dette slo ned som en bombe, sier Knag Fylkesnes.

- Det er en enorm lønnsvekst, og jeg forstår ikke hva som skjer i Innovasjon Norge som skulle forsvare slike lønninger. 800.000 kroner er mer enn det SVs stortingsrepresentanter får i lønn, fortsetter han.

Sender skriv til næringsministeren
Knag Fylkesnes trekker frem at innovasjon er en stor og tverrpolitisk satsing.

- Men det er ingen enighet om at satsingen skal gå til en lønnsfest.

SVs næringspolitiske talsperson kommer senere i dag til å forfatte et skriv til næringsministeren om lønnsnivået i Innovasjon Norge.

- Jeg kommer til å spørre næringsministeren om hun har vært klar over lønnsutviklingen i Innovasjon Norge, og om hva som skal gjøres for å få et mer normalt lønnsnivå i bedriften, avslutter Knag Fylkesnes.

Nettavisen venter på kommentarer fra Næringsdepartementet om saken.

- Endringer i lønninger gir ikke kutt
I en pressemelding som ble sendt ut torsdag ettermiddag, sier Innovasjon Norge-direktør Anita Krohn Traaseth at selskapet har vært gjennom en omfattende omstilling og restruktureringsprosess det siste året.

Hun understreker at det ikke er planer om ny nedbemanning i selskapet basert på økning i lederlønninger. Lønnsoppgjøret 2015 for ledere utenfor overenskomst resulterte i 2,4 prosent økning, mot 2,8 prosent for øvrige ansatte.

- Først og fremst, det er ingen planer om ny nedbemanning som følge av endringer i lederlønninger i selskapet. Dette vil aldri være et argument for nye kutt. Det er heller ikke lønnsgalopp som har preget Innovasjon Norge i omstillingsåret 2015, sier Krohn Traaseth.

I pressemeldingen står det videre at ledelsen ikke anser at Dagsavisens oppslag representerer bekymringsverdig informasjon, men at mediedekningen omhandler nødvendige grep i første fase av selskapets omstilling.

- Vi går gjennom en omfattende omstillingsprosess hvor vi både kutter og investerer for fremtiden. Vi har også måttet gjøre nødvendige investeringer i nye ledere og ny kompetanse for å i det hele tatt være i stand til å lede og gjennomføre omstillingen vi står i, fortsetter Krohn Traaseth.