I løpet av årets tre første måneder steg antall konkurser i varehandelen med 50 prosent sammenlignet med året før.

Oversikten over økningen i antall konkurser kommer fra Hovedorganisasjonen Virke, som nå krever tiltak fra politikerne for å møte motgangen.

- Nå bremser det opp i alle næringer. Stigende arbeidsløshet og økt usikkerhet gjør dessuten at nordmenn holder hardere på lommeboka. Det rammer i stor grad varehandelen, som er den næringen som sysselsetter flest i Norge. Nå må definitivt politikerne komme på banen, sier administrerende direktør Vibeke Hammer Madsen i Virke.

Nedjusterte prognoser
Organisasjonen nedjusterte sine egne prognoser for 2013 og har laget en liste med punkter over tiltak de mener er viktige for politikerne å ta med seg inn i valgkampen. Der trekkes det fram tiltak som lettere adgang til å bruke midlertidige ansettelser, mer fleksible arbeidstidsordninger og skattefradrag for rehabilitering og oppussing av bygninger.

Virke krever at det kommer tiltak for å stimulere næringslivet og skape bedre vekstmuligheter.

Verst i klesbransjen

- Foreløpig har vi ikke sett noe fra verken regjeringen eller opposisjonen som kan bedre omstillingsevnen og øke produksjonsveksten, sier direktør Harald Jachwitz Andersen i Virke til NTB.

Det største antallet konkurser finner vi innenfor klesbransjen, mens små sportsbutikker sliter på grunn av bransjestrukturering. Også den tradisjonelle kioskhandelen viser en fallende kurve.

Fra butikk til nett
I Virkes konjunkturbarometer konkluderes det også med at mye av handelen flyttes fra butikk til nett, og at norske forbrukere legger igjen stadig mer penger hos utenlandske nettbutikker. Dette skal være en av årsakene til redusert butikkomsetning i Norge og økt konkursrate i utsatte bransjer.

Den norske varehandelen har per april en samlet vekst på litt i underkant av 1 prosent. Aktørene som kan vise til de beste resultatene befinner seg innen salg av husholdningsartikler og sportsutstyr. Begge bransjene er opp 4 prosent så langt i år. (©NTB)