Britisk-russiske Andrey Yakunin (47) er i Nord-Troms og Senja tingrett frifunnet for å ha fløyet drone på Svalbard i august og september.

Yakunins forsvarer John Christian Elden sier han er fornøyd med dommen.

– Denne dommen er til hinder for at noen kan dømmes. Når det er lovlig etter EUs sanksjonsrettsregler å fly droner som 500.000 nordmenn allerede har uansett hvilken nasjonalitet du har, kan ingen dømmes for dette, sier Elden, og legger til:

– Droneflyvinger er tillatt i hele EU og Norge, også for russere. Flyforbud gjelder fly, og ikke 10.000 kroners droner fra Elkjøp. Tingretten var enstemmig og klar. Det er ikke straffbart verken for briter eller russere å fly fritidsdroner i Norge, sier han.

Like etterpå kommer imidlertid beskjeden fra aktor Kristin Røhne om at de anker frifinnelsen.

– Vi kommer til å anke saken. Vi er nødt til å få en avklaring fordi tingretten har ment noe annet det høyesterett mente i sin kjennelse, og noe annet enn det Hålogaland lagmannsrett har ment, sier statsadvokat Røhne til VG.

– Andre dommer bør oppheves

Yakunin innrømmet droneflyging under en seiltur i sommer. Påtalemyndigheten mener det er forbudt for russiske statsborgere å fly droner i Norge på grunn av sanksjonsloven.

Elden mener de andre dommene om droneflyvning må oppheves da de bygger på uriktig lovforståelse. Han og medforsvarer Bernt Heiberg mente at et slikt forbud basert på nasjonalitet uansett er problematisk – både med tanke på Svalbard-traktaten, men også i henhold til de europeiske menneskerettighetene. Yakunin og hans forsvarere stiller til pressekonferanse torsdag ettermiddag.

Sterke bånd til Storbritannia

Droneflygningen skjedde på en seilas rundt Spitsbergen i sommer med den påkostede båten Firebird, som Yakunin eier. Underveis ble det gjort flere droneopptak av natur og omgivelser. Påtalemyndigheten mente ikke at Yakunin hadde onde hensikter med turen og la til grunn at han var en turist.

Likevel la de ned påstand om at han skulle dømmes til fire måneders fengsel. Bakgrunnen var hensynet til sanksjonenes effektivitet og til den sikkerhetspolitiske situasjonen i landet.

Yakunin er en velstående forretningsmann og sønn av en tidligere jernbanetopp i Russland som kobles til president Vladimir Putin. De siste årene har han hatt base i London, men nå bor han i Italia.

Under rettssaken argumenterte forsvarerne med at Yakunin har sterkere bånd til Storbritannia enn Russland, og at det er lenge siden han har bodd i fødelandet.

Flere saker

Yakunin selv sa han var uvitende om droneforbudet. Han sjekket droneregelverket på nettsidene til Sysselmesteren på Svalbard før turen, og der sto det ingenting om droneforbudet mot russere. Denne forklaringen trodde påtalemyndigheten på.

– Han var ikke klar over at det var et forbud. Men vi mener at han ikke skal frifinnes på grunn av det, sa statsadvokat Kristin Røhne under saken.

Flere lignende dronesaker har versert i det norske rettsvesenet de siste ukene.

En russisk statsborger ble dømt til 120 dager fengsel i Oslo tingrett for droneflygning, mens en annen ble dømt til fengsel i 90 dager i Hordaland tingrett for å ha fløyet drone flere steder på Østlandet og Vestlandet.