Rett før klokken 18.00 torsdag sendte Tolletatene og Oslo politidistrikt ut en innkalling til en felles presseorientering om et større beslag av et parti med narkotika.

Orienteringen ble avholdt allerede klokken 18.45 torsdag.

Områdeleder i Tolletaten, Tim Gurrik, og leder for Felles enhet for etterretning og etterforskning i Oslo politidistrikt, Grete Lien Metlid var tilstede på møtene.

Verdt millioner

– Som sagt er bakgrunnen for pressekonferansen at vi har et særdeles stort beslag av narkotika, som er gjort her i Oslo politidistrikt. Beslaget er gjort denne uken og er i bakgrunn med informasjon og samarbeid med tollvesenet. Beslaget er utfra prøver og tester vi har gjort så langt, på cirka 800 kilo kokain, opplyser Metlid i pressekonferansen.

Videre kommer det frem at det fremstår som det største kokainbeslaget som noen gang er gjort i Norge.

– Verdien på beslaget anslår vi, per nå, til å kunne være verdt flere hundre millioner kroner.

Politiet kommer ikke til å gi mer informasjon i kveld om hvor i byen beslaget er gjort, og informerer om at ingen er pågrepet i saken.

De gjør det imidlertid klart at dette dreier seg om organisert og alvorlig kriminalitet. Etter en totalvurdering valgte de å gå ut med saken offentlig.

– Dette bygger vi blant annet på at vi må forutsette at bakmenn og kriminelle aktører vil lete og forsøke å få kontroll på stoffet. Når det er sagt, når det er så store verdier som denne saken, kan det også utgjøre en sikkerhetsrisiko, sier Metlid.

Les også: 15 pågrepet i stor narkoaksjon

– Derfor er budskapet til aktører som er knyttet til dette stoffet, nasjonalt eller internasjonalt, at det nå er beslaglagt av politiet og Oslo politidistrikt, informerer hun videre.

Metlid sier at det er for tidlig å si hvem som var ment som mottaker av leveransen, men politiet jobber etter flere hypoteser.

– En av teoriene kan være at det ikke var ment for Norge og det norske markedet, sier hun avslutningsvis.

Politiinspektøren bekreftet til Dagbladet i etterkant av pressekonferansen at politiet har startet rundspørringer, og tatt innledende avhør.

– Et rekordstort beslag

Tolletatens områdeleder Tim Gurrik opplyser at toll og politi i den tyske delstaten Brandenburg tidligere denne uken gjorde et stort kokainbeslag som skal ha vært gjemt i et større fruktparti.

De skal ha funnet ut at et tilsvarende parti skal ha blitt sendt til Norge, og varslet tolletaten. Dette førte til at tollere i Oslo klarte å spore opp forsendelsen. Dette ble så gjennomsøkt, og det ble funnet et titalls kasser som inneholdt kokain.

– Dette enkeltbeslaget er mer en dobbelt så stort som det vi har beslaglagt av samlet kokainbeslag de siste fem årene, opplyser Gurrik.

– Det er et godt internasjonalt tollsamarbeid og deling av etterretningsinformasjon som i kombinasjon med dyktig håndverk av tollerne ga et rekordstort beslag, fortsetter han.

Plassert i banankasser

Tirsdag gjorde tysk politi et rekordbeslag av 1.200 kilo kokain i banankasser i Potsdam. Så tipset de norsk politi som fulgte opp med et rekordbeslag i Oslo.

– Dette er det største kokainbeslaget som er gjort i delstaten Brandenburg. Funnet ble gjort i banankasser, skriver tysk politi i en pressemelding. Banankassene hadde kommet med en båt fra Sør-Amerika.

Dirk Vokland, leder for politiet i delstaten, sier i pressemeldingen at funnet av mer enn ett tonn kokain og andre funn som tidligere er gjort i Brandenburg, gjør det klart at delstaten er påvirket av internasjonal narkotikatrafikk.

Les også: Tollhund på kveldslufting fant over 50 kilo hasj i pizzabil

– Kampen mot dette og organisert kriminalitet vil fortsatt være høyt prioritert, sier Vokland.

Totalt 60 personer fra tyske myndigheter deltok i politiaksjonen som førte til beslaget. Tysk politi skriver ikke noe om noen er pågrepet etter beslaget.

Oslo-politiet opplyser at tysk politi tipset dem om at en lignende forsendelse med frukt var på vei til Norge. Det førte politiet på sporet av over 800 kilo kokain som ble funnet i fruktkasser et sted i Oslo by.

Et godt samarbeid

Gurrik sier at det har vært et godt samarbeid med tyske tollere og tysk politi.

– I denne saken bidro etterretningssamarbeidet til meget gode indikasjoner på smugling. Tollere i Oslo klarte å spore opp denne forsendelsen i Oslo, den var losset, men ble sporet opp sentralt i Oslo by, sier han.

Gurrik påpeker at beslaget er mer enn dobbelt så stort som det samlede beslaget av kokain gjort av Tollvesenet de siste fem årene.

Les også: To menn siktet i grov narkotikasak på Vestlandet

Kokain og andre narkotiske stoffer smugles ofte i fruktforsendelser, og beslag av denne størrelsen gjøres med jevne mellomrom i større europeiske land, men ikke i Norge.

Ifølge Tollvesenets oversikt var det største beslaget av kokain i Norge før dette på 153 kilo, og det ble gjort i Mo i november 2015. I desember 2013 ble det gjort et beslag av 145 kilo kokain i banankasser i Oslo.

Folkehelseinstituttets oversikt viser at det ikke har vært noen eksplosiv vekst i bruken av kokain i Norge de siste årene, men at bruken har økt noe blant unge voksne. 2 prosent oppgir at de har brukt kokain de siste tolv månedene.