Store deler av de sør-europeiske landene sliter med alt for høy gjeld og store store underskudd. Et tiltak er å redusere kostnadene.

Selv om det har vært mye fokus på kuttene de forskjellige kriselandene må ta, og elendigheten det medfører, er nesten ingen av kuttene gjennomført ennå. Det som imidlertid er dunket gjennom er vedtak om at kutt skal tas.

- Det er bare et problem. Det er en løgn, skriver Bill Wilson i en kommentar på finansbloggen Zero Hedge.

FØLG NA24 PÅ FACEBOOK

Wilson er president i «Americans for Limited Government», som blant annet er veldig opptatt av at USA holder budsjettene i balanse.

Nå er Wilson redd for at kuttene i Europa bare er løse ord.

Lars Mikelsen i investeringsrådgivningsselskapet NorCap sier til NA24 at han støtter opp under Wilsons frykt.

- Kuttene ikke store nok

- For de mest kriserammede landene er ikke kuttene store nok til å være i nærheten av bærekraftige nivåer. For det første fordi man ikke oppnår like gode resultater som planlagt på grunn av mindre skatteinngang enn budsjettert. Og for det andre at de ikke greier å levere på kostnadskuttene, sier Mikelsen til NA24.

- Den lavere skatteinngangen skyldes selvsagt at økonomien stadig krymper på grunn av kuttene i seg selv. Så løsningen med «austerity» virker åpenbart ikke på så fremskredne problemer, fortsetter Mikelsen.

Ordet «Austerity», som betyr nøysomhet, er et hyppig brukt ord når finanskrisen i Europa diskuteres. Wilson mener som sagt det bare er løse ord.

Wilson skriver:

- I Frankrike økte både utgiftene og gjelden. Budsjettunderskuddet ble redusert litt, men det skyldes ikke kutt, men økte skatteinntekter.

- I Spania kuttet man med 11 milliarder euro, 2,3 prosent, mens man i Itlaia økte de statlige utgiftene med 4,3 prosent.

- De to landene økte gjelden med 117 milliarder euro alene, og har nå en gjeld på tilsammen 1930 milliarder euro - eller godt over fem ganger verdien til det norske oljefondet.

- I Hellas kuttet man utgiftene med 6,3 milliarder euro , i Portugal med 4,8 milliarder euro - mens Irland kuttet 2,2 milliarder euro.

- Samlet fikk disse landene budsjettunderskudd på 47 milliarder euro i 2011.

- Enda større lånebehov

- Inntektene faller og kuttene er ikke store nok. Vi er inne i en ond spiral?

- Det gir et enda større lånebehov og enda større gjeld, som igjen vil gjøre betjeningen av gjelden vanskeligere på kort sikt, med det håp at langsiktig vekst vil kompensere for gjeldsveksten, sier Mikelsen til NA24.

- Men stimulering av økonomien vil i grunnen kun øke offentlig sektor i land hvor den offentlige sektoren er notorisk inneffektiv?

- Enig. Det er ikke en oppskrift for å øke BNP-veksten. Altså er det ingen løsning som ikke innebærer minimum en stor gjeldsnedskrivning (for å ta eksisterende gjeld) og eventuelt også utgang fra valutasamarbeidet (for å løse de løpende ubalansene), sier Mikelsen.

- Men det vesentligste temaet slik situasjonen er nå, er likevel legitimiteten til å gjennomføre en austerity-politikk, fortsetter han.

- Velgerne ønsker ikke å betale prisen

- Det kan se ut som at den politiske eliten på sett og vis har presset en uønsket politikk over hodet på sine innbyggere for å bevare euroen?

- Det virker som om velgermassen ikke ønsker å betale prisen for dette målet, som mange i utgangspunktet ikke ønsket seg, sier Mikelsen.

I Frankrike vant Hollande valget på å redde sine innbyggere fra budsjettkutt som ikke har funnet sted enda.

- Budsjettdisiplinavtalen fra i fjor skal godkjennes av intet mindre enn 29 nasjonale og regionale instanser, hvorav en folkeavstemning i Irland 31. mai. I følge siste meningsmåling leder Ja-siden, men ikke med så mye, sier Mikelsen.

- Blant de i den tapte generasjonen er det intet å tape, og arbeidsledig ungdom vil ikke ta fem øre for å forkaste den etablerte orden, avslutter Mikelsen.