Nettbutikken til Idar Vollvik hadde et underskudd på 7,4 millioner kroner i 2014. Selskapets aksjekapital er tapt og egenkapitalen er negativ.

Ludo skylder tre ganger mer enn det eier.

Salget har også avtatt. Inntektene gikk fra 28,5 millioner kroner i 2013 til 25,2 millioner kroner i 2014.

Underskuddet halvert

I tillegg har selskapet ikke behandlet skattetrekk i samsvar med skattebetalingsloven, og det har ikke betalt offentlig gjeld ved forfall. Det påpeker revisor.

All elendigheten til tross, det er ikke bare dårlige nyheter å hente fra selskapet. Ludo kan vise til en bedring i resultatet. Selskapet har halvert underskuddet. I 2013 hadde selskapet 13,6 millioner kroner i underskudd.

– Nettbutikken opplevde for første gang positive resultater i månedene april og mai 2014, og etter mindre underskudd i perioden juni til september venter selskapet positive resultater i 4. kvartal, skriver styret i sin årsberetning.

Lover nullresultat

Selv er Idar Vollvik fornøyd med utviklingen i nettbutikken.

– Vi klarer å tjene litt penger, så vi har nådd en viktig milepæl nå. I fjor var andre driftsåret til nettbutikken. Det er ingen som tjener penger i andre driftsår. Det har aldri skjedd, sier han til Nettavisen.

– Utviklingen er positiv i 2015 og sånn sett er det ingen krisetall. Hva gjelder offentlige avgifter har vi alltid vært litt på etterskudd, men selvfølgelig klart å komme oss à jour nå, fortsetter han.

Han forteller at virksomheten i 2015 vil jobbe mot et nullresultat.

– Akkurat nå tjener vi penger hver dag. Jeg kan endelig si at det er blitt en suksess, sier Vollvik.