(SIDE2): - Slangene fanges av lokalbefolkningen og flås på brutalt vis. Med en spiker i hodet blir de festet til et tre, og så flås de levende. Av og til henger de dem også levende på store kroker, og fyller dem med vann slik at slangskinnet løsner.

Det sier Kriss Kaspersen, Norges svar på Steve Irwin og hjernen bak reptilprogrammet «Ville Eventyr», som sier dette til Side2.

Den 30-årige nordmannen har i over ti år studert reptiler i Australia, Asia og Mellom-Amerika, så vel som i Norge, og har god kjennskap til hvordan slanger behandles rundt omkring i verden.

Han har selv sett hvordan lokalbefolkningen i mange land fanger ville slanger og flår de på bestialsk vis for så å selge skinnet, og i enkelte tilfeller også kjøttet, til store oppkjøpere som videreselger de dyrebare råvarene til moteindustrien og andre interessenter.

- Slangene føler en enorm smerte. Det er helt forferdelig og det er en skam måten de behandles på. Disse dyrene blir kynisk utnyttet av de store motehusene, fortviler Kaspersen.

- For pyntens og jåleriets skyld
De siste årene har slangeskinnsprodukter gjort seg mer og mer gjeldende i motebildet, og det er de store motehusene som fører an i bruken av det eksklusive materialet.

Til stadighet dukker kjendiser opp på den røde løperen iført, for eksempel, et par sko eller en trendy veske i slangeskinn - uten at de får nevneverdig kritikk av den grunn.

Mens store antipels kampanjer, her hjemme i Norge så vel som i resten av verden, har gjort at flere tar bevisst avstand fra pelsdyrprodukter, har ikke de problematiske sidene ved slangeskinnsproduksjonen fått like mye spalteplass.

- Bruk av slangeskinn er rett og slett for pynten og jåleriets skyld, og det er uetisk at dyr skal lide og dø for dette, sier Siri Martinsen, veterinær og leder i NOAH, til Side2.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

- Slangene føler helt klart smerte
I likhet med Kaspersen er hun av den oppfatning at slanger blir flådd levende, og hun påpeker at denne formen for utnytting av dyr er like problematisk som pelsdyroppdrett.

- Det jeg kan si er at man har veldig lite oversikt over industrien, hvordan dyrene behandles og avlives. Mange rapporter tyder på at de fleste faktisk flås levende, nen kanskje blir slått i hjel først. Uansett så er det ikke etisk å bruke skinn fra disse dyrene, sier hun.

I motsetning til det mange tror føler reptiler, inkludert slanger, like stor smerte som for eksempel pattedyr når de blir utsatt for brutale påkjenninger.

- Slangene føler helt klart smerte. Man vet at smertesenteret ligger i den eldste delen av hjernen, og det er ikke vitenskaplig belegg for å hevde at slanger føler noe mindre smerte enn pattedyr.

- Alle har et ansvar
Som nevnt er det allikevel rever og minker i bur som får størst plass i nyhetsbildet når uetisk behandling av dyr diskuteres, og dyreverneren forklarer hvorfor det er slik.

- Det tror jeg kommer av at pelsbruk er mer aktuelt i Norge fordi det finnes norske produsenter som driver med pelsdrift. Oppdretterne promoterer pelsen sin også i andre land, og holder blant annet moteshow med norsk pels i for eksempel Kina for å selge sine produkter.

Martinsen oppfordrer imidlertid norske forbrukere til å ta ansvar, også når det gjelder utnytting av slangeskinn.

- Det er ingen slangeproduksjon i Norge, men siden det foregår salg av slike produkter i Norge så har alle et ansvar og det er viktig å sette fokus på at dyr lider på grunn av dette jåleriet, sier Martinsen.

- Det er ikke nødvendig å bruke døde dyr til klær. Klesindustrien bør bli mer etisk. Folk må slutte å kjøpe produkter fra dyr, slutte å kjøpe moteplagg som har medført at dyr har dødd og lidd. Det er lett å kutte det ut, enten det gjelder slangeskinn, pels, fjær fra fugler som har stått i bur bare for bruken av fjærenes skyld eller andre lignende produkter, fortsetter Martinsen.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Groteske bilder
People for the Ethical Treatment of Animals (PETA) har naturlig nok engasjert seg i utnyttingen av såkalte eksotiske reptilarter, og for to år siden publiserte de en filmsnutt som viser hvordan slanger og andre reptiler blir flådd levende.

Skuespilleren Joaquin Phoenix var den groteske filmens ansikt utad, og i ettertid har flere andre kjendiser engasjert seg i kampen mot utnytting av eksotiske reptilarter i samarbeid med PETA.

SE FILMEN MED JOAQUIN HER:(Artikkelen fortsetter under filmen)

HTML EMBED

- En fare for mange slangearter
Til tross for at slanger ikke er en utrydningstruet art per dag dato, mener både Martinsen og Kaspersen at om etterspørselen ikke stagneres så står dette reptilet i faresonen.

- Det finnes mange ulike slangearter og det er klart at om bruk av slangeskinn blir en trend som brer om seg, slik vi har sett, så kan det være en fare for mange slangearter. Når slik etterspørsel øker så starter også oppdrett av dyr, sier Martinsen, som påpeker at mange land ikke har lover og regler verken når det gjelder oppdrett av slanger eller salg av dem.

Kaspersen mener at både moteindustrien, kjøttindustrien og den stadig minskede regnskogen er med på å true slangenes tilværelse, men mener at oppdrett av slanger ikke er det som skal bidra til for at bestanden bevares.

- I Australia har de greid å øke bestanden av ville saltvannskrokodiller etter at arten var nær ved å bli utryddet på 70-tallet. Det har de gjort ved å fange saltvannskrokodiller og avle dem fram på farmer. Dette gjorde at etterspørselen etter krokodiller avlet fram på farmer ble større, fordi ville krokodille ofte har mange sår i skinnet etter å ha slåss med andre krokodiller, sier Kriss Kaspersen, til Side2.

- Når det gjelder slangene så vet vi ikke hvordan de vil reagere om de avles fram, eller om de vil bli avlet fram på en human måte. Det er også produksjonskostnader knyttet til å avle opp dyr på farmer og det er ikke moteindustrien villig til å betale.