Gå til sidens hovedinnhold

Vil gi bot til finanskjendis

Kristian Falnes i Skagen-fondene har fått et forelegg på 350.000 kroner for å ha lekket innsideinformasjon. Han nekter å vedta.

Økokrim melder fredag at Kristian Falnes i Skagen-fondene er blitt ilagt et foreleg på 350.000 kroner som han har nektet å vedta. Dermed vil han måtte møte i retten, og Økokrim vil legge ned påstand om en bot på 400.000 kroner.

Saken oppstod i januar i fjor. Da ble han informert av en megler i Handelsbanken om at banken for en kunde jobbet med å kjøpe 24,3 prosent av aksjene i selskapet Q-Free til kurs mellom 9 og 9,50 kroner aksjen. Det skjedde etter at Falnes hadde akseptert å bli innsider.

Til tross for at han hadde akseptert å bli innsider, videreformidlet han, ifølge Økokrim, opplysningene om Handelsbankens oppdrag til styreleder og adm. direktør i Q-Free. Økokrim skriver at almenne hensyn krever påtale i saken.

Støtte
Falnes får imidlertid støtte fra sjefen for Skagen-fondene:

- Kristian Falnes har utøvd godt og forsvarlig skjønn og hans opptreden forhindret at en stor post Q-Free aksjer ble omsatt uten at alle aktørene i markedet hadde lik og oppdatert informasjon, sier administrerende direktør Harald Espedal.

- Verdipapirhandelloven §3-4 omhandler taushetsplikt og tilbørlig informasjonshåndtering. Bestemmelsen sier at det er straffbart å gi taushetsbelagt informasjon videre til uvedkommende. Sakens kjerne er om ledelsen i Q-Free den 15. januar 2009 var rette vedkommende til informasjon om at en aktør ville kjøpe en større mengde Q-Free-aksjer, heter det i en melding fra Skagen.

Store kontrakter
Videre skriver selskapet at Falnes reagerte på forespørselen da Q-Free på dette tidspunktet var i sluttfasen av anbud på flere store kontrakter, blant annet i Slovakia. Falnes fryktet at det var ulik informasjon i markedet om tildelingen av disse kontraktene, og siden han selv ikke hadde kunnskap om kontraktstildelingene var han ikke i stand til å vurdere om kjøperen prøvde å utnytte slik informasjon.

Falnes kontaktet derfor Q-Free fordi han anså dem som rette vedkommende til å vurdere om det var ulik informasjon i markedet knyttet til kontraktsinngåelsene, opplyses det.

Det springende punktet er, ifølge Skagen, om det å fortelle ledelsen i Q-Free om at en aktør ville kjøpe en større aksjepost, innebærer at man gir taushetsbelagt informasjon videre til uvedkommende. Det er lov å gi informasjon til rette vedkommende selv om den er taushetsbelagt.

Burde informert børsen
Statsadvokat Henrik Horn i Økokrim sier Økokrim mener ledelsen i Q-Free ikke var rette vedkommende hvis Falnes i den aktuelle situasjonen var i tvil om alle aktørene hadde lik informasjon.

- Det ville vært naturlig å henvende seg til børsen, sier Horn til NA24.

Horn mener eventuelle opplysninger om kontraktsforhandlinger ikke er et sentralt spørsmål i saken mot Falnes.

Horn understreker at saken ikke dreier seg om innsidehandel, men om håndtering av innsideinformasjon. Han sier det ikke har vært helt tilsvarende saker før, selv om det har vært saker som her dreid seg om taushetsbelagt informasjon.

Eide stor post
I januar 2009 eide Skagen Vekst 3.506.000 aksjer, tilsvarende 5,8 prosent i Q-Free. I dag utgjør fondets eierandel 5,1 prosent (3.040.000 aksjer). Ifølge meldingen fra selskapet handlet ikke fondet Skagen Vekst, som Falnes på det tidspunktet forvaltet, aksjer i Q-Free i første kvartal 2009.

Ifølge Skagens melding skjedde følgende:

Dagen før (14. januar 2009) hadde kursen i Q-Free falt 15,8 prosent fra 8,40 til 7,10 kroner etter et betydelig, og uvanlig, salg av Q-Free aksjer.

Den 15. januar gjaldt henvendelsen til Handelsbanken Markets om Falnes ville selge en stor post – alt eller intet – til mellom 9,00 og 9,50 kroner aksjen. Megleren sa ikke hvem oppdragsgiver var. Falnes mente at budet var for lavt og ikke representativt for Q-Frees verdi. Ut fra samtalen forsto Falnes at en stor del av aksjonærene i Q-Free hadde mottatt taushetsbelagt informasjon i børsens åpningstid. Dette er i seg selv uvanlig i forhold til praksis.

Selskapet sendte samme dag ut børsmelding om at det var en større kjøper av Q-Free aksjer i markedet.

Kjøper
Det ble kort tid etter kjent at Q-Free sin østerrikske konkurrent Kapsch var kjøper av den aktuelle posten 15. januar. Kapsch var anbyder på den samme Slovakia-kontrakten, hvor konsortiet Q-Free var en del av vant. Etter at nyheten om kontraktstildeling ble kjent i markedet, måtte Kapsch høyne den tilbudte pris per Q-Free-aksje.

Fra 15. januar 2009 til utgangen av den samme måned annonserte Q-Free kontrakter for til sammen 730 millioner kroner. Ordrereserven fra disse kontraktene var nesten det dobbelt av sist offentliggjorte ordrereserve fra tredje kvartal 2008 på 380 millioner kroner, skriver Skagen.

- Integritet
- I den spesifikke situasjonen mente jeg, og mener fremdeles, at styreleder og konsernsjef i Q-Free var rette vedkommende til å kunne vurdere om det var ulik informasjon i markedet. Jeg handlet for å bevare markedets integritet og interessene til andelseierne i Skagen Vekst. Jeg ville også bidra til å forhindre at noen potensielt kunne oppnå egen fordel ved bruk av kurssensitiv informasjon som ikke var kjent av alle i markedet, fastholder Kristian Falnes i meldingen.

Falnes har så langt ikke vært tilgjengelig for ytterligere kommentar.

Q-Free-aksjen er fredag sist omsatt til 17,40 kroner. Mot slutten av 2009 var den oppe i 23 kroner.

Sentral
Kristian Falnes er sentral i Skagen-fondene, som har vokst til å bli Norges største fondsselskap, med en total forvaltningskapital på 96 milliarder kroner ved utgangen av august.

Falnes har vært hos Skagen siden 1997. Han forvalter i dag fondet Skagen Global, som investerer i aksjer utenfor Oslo Børs, men var tidligere ansvarlig for Skagen Vekst, som både investerer i norske og internasjonale aksjer.

Kommentarer til denne saken