Gå til sidens hovedinnhold

Kristin krever Pareto-svar

Pareto vil starte bank. Finansdepartementet vil vite mer etter oppslag om lyssky forhold.

Meglerhuset Pareto er i startgropen for å starte en bank for de aller, aller rikeste, med særlig fokus på verdipapir- og prosjektfinansiering, spare- og investeringsprodukter.Kredittilsynet ga sin tilrådning i et brev til Finansdepartementet før helgen, Men nå har departementet flere spørsmål om Pareto.Årsak? Helgens oppslag om lyssky forhold i det mektige meglerhuset.Fremkommet nye forhold?

- Tilsynet sendte oss en tilrådning som var datert 25. mai. Men det var oppslag om Pareto i Dagens Næringsliv på lørdag, og et nytt oppslag i går. Der sto det blant annet at Kredittilsynet har bestemt seg for å undersøke Pareto som finansinstitusjon, sier Erling G. Rikheim, avdelingsdirektør i Finansdepartementet, til NA24.DN skrev om den tidligere supermegleren i Pareto, Per-Robert Jacobsen, som er siktet for ulovlig innsidehandel eller for å ha bidratt til dette ved å lekke sensitiv informasjon til spesielt utvalgte kunder.- Da mente vi det var riktig å be om å få vite om det var fremkommet nye forhold som har betydning for saken, forteller Rikheim.Sendte brev til tilsynet

Finansdepartementet ber i et brev Kredittilsynet opplyse om det er fremkommet, eller kan forventes å fremkomme, nye forhold som har betydning for vurderingen av konsesjonssøknaden.Avdelingsdirektøren vil ikke spekulere i hva som eventuelt kan ha betydning for beslutningen Finansdepartementet skal ta på grunnlag av tilsynets tilråding.- Det er naturlig å avvente hva Kredittilsynet svarer på dette brevet, sier han.«Privat bankier»

Svein Støle er hovedeier i Pareto, med over 80 prosent av aksjene. Selskapet har selv sagt at de skal selge seg ned til 25 prosent av aksjene i den nye banken. Men da vil Støle indirekte eie 20,9 prosent av aksjene i den nye banken. Siden han kontrollerer Pareto fullstendig, vil han dermed i praksis kontrollere 25 prosent av aksjene.Ifølge Kredittilsynet beveger han seg dermed i grensen for det som kan kalles «privat bankiervirksomhet», som har vært forsøkt unngått.Ifølge Rikheim er det naturlig å se på Støles store eierskap i morselskapet.- Dette er en av de tingene vi må vurdere når vi ser på tilrådningen, forteller han.Kredittilsynet skriver blant annet at en dominerende eier vil kunne øve betydelig innflytelse på institusjonens daglige drift og disposisjoner. De skriver blant annet at en arbeidsgruppe tidligere har skrevet at det er ønskelig at ingen private aksjonærer skal eie 25 prosent. Tilsynet har tilrådd en eierandel på inntil 20 prosent i banken.- Utnytte mulighetene

Prosjektleder for banken, Sven-Erik Klepp, oppfatter ikke Finansdepartementets innblaning som problematisk for tidsaspektet for oppstarten av banken.- Det er ikke en aktuell problemstilling. Vi har oppstart først på nyåret, sier han til NA24.Finansavisen har tidligere skrevet at Pareto kommer til å reise mellom 500 millioner og en milliard kroner i aksjekapital, og ifølge Klepp er dette et viktig prosjekt for meglerhuset.- Vi gjør dette for å utnytte de mulighetene som er. Pareto har en del aktiviteter, men vi mangler en bank. Dette gjør vi for å komplementere det produktspekteret vi allerede har som gruppe, sier Klepp.

Reklame

Bestselger: Slik får du kajakk til en tidel av vanlig pris

Kommentarer til denne saken